Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 67

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

Felsökningsguide
Display är tom
-
Kontrollera att batterierna sitter i med polerna rättvända och att de
inte är urladdade.
Knappar svarar inte
-
Kontrollera att låsfunktionen inte är aktiverad.
Det går inte att spela in
-
Kontrollera att minnet inte är fullt.
-
Du har redan spelat in 99 filer i en mapp. Pröva att spela in till en
ny mapp.
-
Kontrollera att det totala antalet filer inte överstiger 200.
Inget ljud
-
Kontrollera att volymen inte är inställd på 0.
-
Kontrollera att du har valt en mapp med inspelade meddelanden.
-
Hörlurar ska ej vara anslutna.
Rengöra höljet
Rengör enhetens utsida med en ren, mjuk trasa fuktad med ljummet
vatten. Använd inte bensen, thinner eller alkohol eftersom sådana
rengöringsmedel skadar höljet.
66

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31