Download  Print this page

Sanyo ICR-B29 Instruction Manual page 65

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

IIntrosökning
Spelar upp de första 3 sekunderna av varje fil i en mapp.
1. Välj önskad mapp i stoppat läge.
2. Tryck flera gånger på e eller f tills "ALL"
visas.
3. Tryck på PLAY/PAUSE för att starta introsökning.
4. Tryck på STOP/OFF för att stoppa introsökningen.
Upprepad avspelning inom valt intervall (A-B-upprepning)
1. Tryck på REPEAT under avspelning i början av
det avsnitt du vill upprepa (punkt A).
2. Tryck en gång till på REPEAT i slutet av avsnittet (punkt B). "AB
REP" visas. Avsnittet mellan punkt A och B spelas upprepade
gånger.
3. Tryck en gång till på REPEAT för att fortsätta normal avspelning.
ONE
DICT
HQ
ALL
HQ
REP-A
64

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31