Download  Print this page

Svenska - Sanyo ICR-B29 Instruction Manual

Sanyo digital voice recorder instruction manual icr-b29, icr-b31, icr-b34
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA

Försiktighetsåtgärder
-
Apparaten får inte utsättas för droppande vätska eller stänk.
-
Du får inte tappa enheten eller utsätta den för hårda stötar.
-
Använd inte enheten i extrem temperatur (under 5 C eller över
35 C).
Kontroller
1. Hörlursuttag ( )
2. Inbyggd mikrofon
3. Externt mikrofonuttag (
4. Inspelnings-LED
5. Display
6. Stopp/Ström av (n) (STOP/
OFF)
7. Radera (ERASE)
8. Inbyggd högtalare
9. Upprepning (REPEAT)
10. Meny (MENU)
11. Spela/Paus/Ström på (a)
(PLAY/PAUSE)
12. Spela in (m) (REC)
)
12
11
10
9
1 2
3
REC
PLAY/PAUSE
STOP/OFF
MENU
REPEAT
ERASE
DIGITAL VOICE RECORDER
4
5
6
7
8
54

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sanyo ICR-B29

This manual is also suitable for:

Icr-b34Icr-b31