Download Table of Contents Print this page

Pripojenie Izbovej Antény - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
Pripojenie izbovej antény
Pripojenie k televízoru
Pripojte anténový kábel
na televízore. Anténový kábel
priamo k televízoru len vtedy, keď má televízor zabudovaný tuner
DVB-T (tuner pre terestrický príjem).
Pripojenie ako anténa pre rádio
Keď chcete izbovú anténu
pre koaxiálnu zásuvku/koaxiálnu zásuvku
Spojte adaptér pre koaxiálnu zásuvku/koaxiálnu zásuvku
káblom
Pripojte anténový kábel
SK
zásuvku
Pripojenie k prijímaču pre DVB-T
Pripojte anténový kábel
na prijímači pre DVB-T.
Aby ste izbovú anténu
musíte použiť adaptér pre F-konektor/koaxiálnu zásuvku
Spojte adaptér pre F-konektor/koaxiálnu zásuvku
káblom
Priskrutkujte anténový kábel
zásuvku
UPOZORNENIE
Po napojení zariadenia môžete cez prijímač pre DVB-T skontrolovať silu
a kvalitu signálu. Ak kvalita obrazu ešte nie je dostatočná, umiestnite
zariadenie na lepšie miesto.
Zapnutie a vypnutie izbovej antény
Pre zapnutie izbovej antény
polohy „ON".
Pre vypnutie izbovej antény
polohy „OFF".
66
izbovej antény
2
.
2
s adaptérom pre koaxiálnu zásuvku/koaxiálnu
2
na 75 ohmový konektor vášho stereo-zariadenia.
9
2
izbovej antény
mohli pripojiť na prijímač pre DVB-T s F-zásuvkou,
.
2
na F-zásuvku prijímača pre DVB-T.
8
do konektora pre anténu
izbovej antény
2
používať na rádiový príjem, použite adaptér
.
9
do konektora pre anténu
s adaptérom pre F-konektor/koaxiálnu
2
nastavte spínač (ZAP/VYP)
nastavte spínač (ZAP/VYP)
sa smie pripojiť
s anténovým
9
.
8
s anténovým
8
3
do
3
do
SZA 28 B2

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents