Download Table of Contents Print this page

Bevezető; Információk A Jelen Használati Útmutatóhoz; Szerzői Jogvédelem; A Felelősség Korlátozása - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
Bevezető
Információk a jelen használati útmutatóhoz
Gratulálunk új készüléke megvásárlásához!
HU
Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a
készülék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és
ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg
valamennyi használati útmutatóval és biztonsági fi gyelmeztetéssel. Csak a
leírtak szerint és a megadott célokra használja a készüléket. A készülék
harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez
tartozó valamennyi leírást is.
Szerzői jogvédelem
Ez a dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen sokszorosítás,
ill. utánnyomás még kivonatos formában is, valamint az ábrák megjelentetése
még módosított formában is csak a gyártó írásos engedélyével lehetséges.
A felelősség korlátozása
A jelen használati útmutatóban lévő valamennyi műszaki információ, csatla-
koztatásra és kezelésre vonatkozó adatok és tudnivalók megfelelnek a nyom-
tatás időpontjában aktuális változatnak, melybe legjobb tudomásunk szerint
vontuk be eddigi tapasztalatainkat és felismeréseinket. A jelen használati
útmutató adataiból, ábráiból és leírásaiból semmiféle igény nem támasztható.
A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató be nem tartásából, a
nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen javítási munkákból, jogosu-
latlanul végrehajtott módosításokból vagy a nem engedélyezett alkatrészek
használatából eredő károkért.
Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék kizárólag nem kereskedelmi használatra, UHF/VHF és DVB-T
TV adók, valamint URH rádióadók beltéri vételére való. A készülék nem
alkalmas műholdvevőn való üzemeltetéshez. Az itt leírtaktól eltérő használat
nincsen engedélyezve és kárt, valamint sérülést okozhat. A visszaélésszerű
vagy szakszerűtlen kezelésből, erőszak alkalmazásából vagy nem engedé-
lyezett átszerelésből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
16
SZA 28 B2

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents