Download Table of Contents Print this page

Odstranitev Embalaže Med Odpadke; Upravljalni Elementi (Glejte Razklopno Stran) - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
Odstranitev embalaže med odpadke
Embalaža napravo varuje pred poškodbami med prevozom. Embalažni
materiali so izbrani v skladu z njihovo ekološko primernostjo in tehničnimi
vidiki odstranjevanja, zato jih je mogoče reciklirati.
SI
NAPOTEK
Po možnosti originalno embalažo v času garancijske dobe naprave
shranite, da lahko napravo v primeru uveljavljanja garancije pravilno
zapakirate.
Upravljalni elementi
(glejte razklopno stran)
sobna antena
antenski kabel
2
3
stikalo za vklop/izklop
vtičnica za napajanje
4
omrežni adapter
5
stojalo
6
stensko držalo
7
adapter za F-vtič/koaksialna doza
8
adapter za koaksialno dozo/koaksialna doza
9
material za montažo (2 x vijak + 2 x stenski vložek)
10
34
Povratek embalaže v krogotok materialov pomeni prihranek
surovin in manj odpadkov. Nepotrebne embalažne materiale
odstranite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.
SZA 28 B2

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents