Download Table of Contents Print this page

Použitá Výstražná Upozornění - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
Použitá výstražná upozornění
V tomto návodu k obsluze jsou použita následující výstražná upozornění:
NEBEZPEČÍ
Výstražným upozorněním tohoto stupně nebezpečí se ozna-
čuje nebezpečná, ohrožující situace.
Pokud se nebezpečné situaci nezabrání, může mít za následek usmrcení
nebo vážné zranění.
Pro zabránění nebezpečí usmrcení nebo těžké újmy na zdraví se musí
dodržovat pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění.
VÝSTRAHA
Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje
možnou nebezpečnou situaci.
Pokud se takové nebezpečné situaci nezabrání, může vést ke zraněním.
Za účelem zabránění zranění osob je proto třeba dodržovat pokyny
v tomto výstražném upozornění.
POZOR
Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje
možnou hmotnou škodu.
Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k hmotným škodám.
Pro zabránění hmotným škodám je proto třeba dodržovat pokyny
v tomto výstražném upozornění.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci
s přístrojem.
SZA 28 B2
CZ
45

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents