Download Table of Contents Print this page

Uvedenie Do Prevádzky; Rozsah Dodávky A Montážny Materiál - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Pred čistením a pri prevádzkových poruchách vytiahnite sieťový adaptér
zo zásuvky.
Nikdy neotvárajte kryt zariadenia, tento kryt neobsahuje žiadne diely,
ktoré by potrebovali údržbu! Pri otvorenom kryte hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia života elektrickým prúdom.
Nepoužívajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa (napr. sviečky).
Mohli by ste zariadenie neopraviteľne poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Mohli by ste
zariadenie neopraviteľne poškodiť.
Uvedenie do prevádzky
Rozsah dodávky a montážny materiál
Dodávka sa skladá z nasledujúcich komponentov (pozri roztváraciu stranu):
Izbová anténa pre digitálne, terestriálne televízne vysielanie DVB-T
Sieťový adaptér
Snímateľný podstavec
Držiak pre upevnenie na stenu
Adaptér pre F-konektor/koaxiálnu zásuvku
Adaptér pre koaxiálnu zásuvku/koaxiálnu zásuvku
Montážny materiál (2 x skrutka + 2 x hmoždinka)
Návod na obsluhu
UPOZORNENIE
Prekontrolujte kompletnosť dodávky a prípadné viditeľné poškodenia.
V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení, spôsobených zlým
balením alebo prepravou, sa obráťte na zákaznícku linku servisu (pozri
kapitolu Servis).
Vyberte zariadenie a návod na používanie z obalu.
Odstráňte všetok obalový materiál.
NEBEZPEČENSTVO
Obalové materiály sa nesmú používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo
udusenia.
SZA 28 B2
5
6
7
8
9
10
SK
61

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents