Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual page 60

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Informácie k tomuto návodu na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Autorské právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Obmedzenie ručenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Používanie v súlade s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Použité výstražné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Základné bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Rozsah dodávky a montážny materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Zneškodnenie obalových materiálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Obsluha a prevádzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Výber miesta inštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Montáž na stenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Elektrické pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pripojenie izbovej antény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Odstraňovanie porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Príčiny a odstraňovanie porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Skladovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Likvidácia zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Dodatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Upozornenia k ES vyhláseniu o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Dovozca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
SZA 28 B2
SK
57

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents