Download Table of Contents Print this page

Felhasznált Fi Gyelmeztető Utasítások - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
Felhasznált fi gyelmeztető utasítások
Ebben a használati útmutatóban a következő fi gyelmeztető jelzéseket
használjuk:
VESZÉLY
Ennek a veszélyességi fokozatnak a fi gyelmeztető jele
fenyegető veszélyes helyzetet jelöl.
Halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a veszé-
lyes helyzeteket.
A halálos vagy súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében kövesse
a fi gyelmeztető jelzések szerinti utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS
Ennek a veszélyességi fokozatnak a fi gyelmeztető jelzése
lehetséges veszélyhelyzetet jelöl.
Sérülést okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a veszélyes helyzeteket.
A személyi sérülések elkerülése érdekében kövesse a fi gyelmeztető
jelzések szerinti utasításokat.
FIGYELEM
Ennek a veszélyességi fokozatnak a fi gyelmeztető jelzése
lehetséges anyagi kárt jelöl.
Anyagi kárt okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a helyzeteket.
Az anyagi kár elkerülése érdekében kövesse a fi gyelmeztető jelzések
szerinti utasításokat.
TUDNIVALÓ
Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik
a készülék kezelését.
SZA 28 B2
HU
17

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents