Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 36

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Puhdistustyynyn irrottaminen
Huomio! Käytä aina sopivia kenkiä höyrymopin puhdistu-
slevyn vaihdon aikana. Älä käytä sandaaleja tai kärjestään
avoimia jalkineita.
Palauta kahva (4) pystyasentoon ja katkaise höyrymopin
u
virta.
Odota, kunnes höyrymoppi on jäähtynyt (noin 5 minuuttia).
u
Nosta höyrymoppia, niin että puhdistustyyny voidaan irrot-
u
taa tarranauhasta.
Huomio! Aseta höyrymoppi aina paikalleen siten, että kahva
(4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on
katkaistu, kun laite ei ole käytössä.
Vesisäiliön täyttäminen (kuva D)
Höyrymopin vesisäiliön voi irrottaa, jolloin sen täyttäminen käy
kätevästi ja vaivattomasti.
Huomautus! Täytä vesisäiliö puhtaalla hanavedellä.
Huomautus! Jos vesi on kovaa, suosittelemme deionisoidun
veden käyttöä.
Irrota vesisäiliö (3).
u
Irrota suodattimen kansi kääntämällä sitä vastapäivään.
u
Täytä vesisäiliö (3) vedellä.
u
Varoitus! Vesisäiliön tilavuus on 350 ml. Älä täytä säiliötä
liikaa.
Aseta suodattimen kansi ja sulje se myötäpäivään
u
kääntämällä.
Aseta vesisäiliö (3) takaisin paikalleen.
u
Huomautus! Varmista, että säiliön kansi on kunnolla
paikallaan.
Huomautus! Älä käytä höyrymopissa kemiallisia puhdistu-
saineita.
Käyttö
Tärkeää! Laite tappaa 99,9 % bakteereista ja mikrobeista, kun
sitä käytetään näiden käyttöohjeiden mukaisesti 90 sekunnin
ajan mikrokuituisella puhdistustyynyllä.
Käynnistäminen ja pysäyttäminen
Käynnistä laite painamalla virtakytkintä (1). Höyrymoppi
u
lämpenee noin 15 sekunnissa.
Paina höyrypainiketta (2). Pumppu käynnistyy ja laite
u
alkaa tuottamaan höyryä.
Höyryn tuotto loppuu, kun höyrypainike (2) painetaan
u
off-asentoon. Tämä ylläpitää tehoa, jolla höyry käynnistyy
nopeammin.
Sammuta laite painamalla virtakytkintä (1).
u
Huomio! Älä jätä höyrymoppia pidemmäksi ajaksi yhteen
paikkaan. Aseta höyrymoppi aina paikalleen siten, että kahva
(4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on
katkaistu, kun laite ei ole käytössä.
36
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Huomio! Tyhjennä höyrymoppi aina käytön jälkeen.
Huomautus! Höyryn muodostuminen voi kestää 45 sekuntia
ensimmäisen täytön tai kuivakäytön jälkeen.
Vinkkejä parhaimman tuloksen saavuttamiseksi
Yleistä
Huomio: Älä koskaan käytä höyrymoppia ilman puhdistu-
slevyä.
Imuroi tai lakaise lattia aina ennen höyrymopin käyttöä.
u
Helpoin tapa käyttää laitetta on kallistaa kahva 45 asteen
u
kulmaan ja puhdistaa hitaasti pieni alue kerrallaan.
Älä käytä höyrymopin kanssa kemiallisia puhdistusaineita.
u
Vinyyli- tai linoleumilattioilla olevat pinttyneet tahrat void-
aan poistaa käsittelemällä ne miedolla puhdistusaineella
ja vedellä ennen höyrymopin käyttöä.
Höyrypuhdistus
Aseta puhdistustyyny (6) lattialle niin, että tarranauhapuoli
u
on ylöspäin.
Paina höyrymoppi kevyesti puhdistuslevyn (6) päälle.
u
Kytke höyrymoppi verkkovirtaan.
u
Paina virtakytkintä (1). Höyrymoppi lämpenee noin 15
u
sekunnissa.
Paina höyrypainiketta (2). Muutaman sekunnin kuluttua
u
höyrytyspäästä alkaa tulla höyryä.
Huomautus! Höyryn muodostuminen voi kestää 45 sekuntia
ensimmäisen täytön tai kuivakäytön jälkeen.
Kestää muutaman sekunnin, ennen kuin höyry pääsee
u
puhdistuslevyyn. Höyrymoppi liukuu nyt kevyesti puhdis-
tettavan pinnan yli.
Puhdista lattia perusteellisesti liikuttamalla höyrymoppia
u
hitaasti edestakaisin.
Kun olet lopettanut höyrymopin käytön, palauta kahva
u
(4) pystyasentoon varmistaen, että se pysyy paikallaan
ja katkaise virta. Odota, kunnes höyrymoppi on jäähtynyt
(noin 5 minuuttia).
Huomio! On tärkeää seurata vesisäiliössä (3) olevan veden
määrää. Ennen vesisäiliön täyttöä ja puhdistuksen jatkamista
aseta moppi pystysuoraan asentoon varmistaen, että kahva
pysyy paikallaan ja katkaise virta. Irrota laite pistorasiasta,
irrota vesisäiliö (3) ja täytä se.
Huomio! Älä jätä höyrymoppia pidemmäksi ajaksi yhteen
paikkaan. Aseta höyrymoppi aina paikalleen siten, että kahva
(4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on
katkaistu, kun laite ei ole käytössä.
Käytön jälkeen (kuva E)
Katkaise virta höyrymopista. Aseta höyrypainike (2) off-
u
asentoon ja paina sitten virtapainiketta (1).
Odota, kunnes höyrymoppi on jäähtynyt.
u
Irrota höyrymoppi pistorasiasta.
u

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605