Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ta av rengjøringsputen (6), og vask den så den er klar til
u
neste gangs bruk.
Vikle strømledningen rundt kabelfestekrokene (7 og 8)
u
Det er en innebygd opphengsbrakett (10) i håndgrepet
u
(9), og som gjør det mulig å henge dampmoppen fra en
passende krok på veggen. Pass alltid på at veggkroken
trygt kan bære vekten av dampmoppen.
Tekniske data
FSM1605(R)
(Type 1)
Spenning
V
230
ac
Effekt
W
1300
Tankkapa-
ml
350
sitet
Vekt
kg
2,7
Feilsøking
Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, følger du instruks-
jonene nedenfor. Hvis problemet ikke løses, kontakter du ditt
lokale BLACK+DECKER-serviceverksted.
Problem
Trinn
Dampmoppen starter
1.
ikke
2.
3.
Dampmoppen
4.
produserer ikke
damp
5.
Dampmoppen slutter
6.
å produsere damp
under bruk
Dampmoppen
7.
stopper, produserer
for lite damp under
bruk
Dampmoppen
8.
produserer for lite
damp under bruk
Hvor finner jeg
9.
ytterligere
informasjon om /
tilbehør til
dampmoppen
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
FSM1615
(Type 1)
230
1300
350
3,1
Mulig løsning
Kontroller at enheten er
koblet til
stikkontakten.
Kontroller at enheten er
slått på med PÅ/
AV-bryteren (1)
Kontroller sikringen i
støpselet.
Kontroller at
vanntanken (3) er full
og montert riktig.
MERK: Ved første
fylling eller etter at den
har gått tom, kan det ta
opptil 45 sekunder før
det lages damp.
Kontroller knappen for
dampproduksjon er i
PÅ-posisjonen.
Kontroller trinn 1,
deretter 2, deretter 3.
Kontroller trinn 4,
deretter 2, deretter 3
Kontroller trinn 4
Se kapitlet om
montering i håndboken
for riktig montering av
deler og tilbehør.
NORSK
31

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605