Veiligheid Van Anderen - Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Beoogd gebruik
Uw BLACK+DECKER
FSM1605(R) en FSM1615 stoom-
TM
reiniger is ontworpen voor het ontsmetten en reinigen van
afgedicht hardhout, afgedicht laminaat, linoleum, vinyl, kera-
mische tegels, stenen en marmeren vloeren. Het apparaat is
uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
Instructies voor de veiligheid
Waarschuwing!
t
veiligheids-, onderhouds- en
service-instructies zorgvuldig
door voordat u dit apparaat in
gebruik neemt. Lees deze han-
dleiding zorgvuldig door voordat
u dit apparaat in gebruik neemt.

Veiligheid van anderen

Dit apparaat mag worden gebruikt
u
door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen die lichamelijk of geestelijk
minder valide zijn of die geen ervaring
met of kennis van dit apparaat heb-
ben, mits deze onder toezicht staan of
instructies krijgen voor veilig manier
gebruik van het apparaat en inzicht
hebben in de mogelijke gevaren.
Kinderen mogen niet met het apparaat
u
spelen. Laat kinderen nooit zonder
toezicht het apparaat schoonmaken of
onderhouden.
Als het netsnoer is beschadigd, moet
u
het worden vervangen door de fabri-
kant, zijn reparateur of een gelijksoor-
tig vakbekwaam persoon om ongeluk-
ken te voorkomen
Haal de stekker uit het stopcontact
u
voordat u het apparaat reinigt of on-
derhoudt.
Richt de vloeistof of stoom niet naar
u
apparaten die elektrische component-
en bevatten zoals de binnenkant van
een oven.
Lees alle
.
(Vertaling van de originele instructies)
Laat het apparaat niet zonder toezicht
u
achter als de stekker in het stopcon-
tact steekt.
Het apparaat mag niet gebruikt worden
u
wanneer het gevallen is, wanneer er
zichtbare schade is of wanneer het
lekt.
Houd het apparaat bij gebruik of
u
tijdens het afkoelen buiten het bereik
van kinderen.
Labels op het apparaat
De volgende pictogrammen zijn samen
met de datumcode op het apparaat
vermeld:
OPGELET Hete stoom
Onderdelen
1. Aan-/uitschakelaar
2. Stoombedieningsknop
3. Verwijderbare watertank
4. Draaggreep
5. Stoomkop
6. Reinigingsdoek voor stoomkop
7. Onderste opberghaak
8. Bovenste opberghaak
9. Greep
10. Ophanghaak
Monteren
Waarschuwing! Voordat u de volgende
handelingen uitvoert, moet u controleren of het
apparaat is uitgeschakeld en ontkoppeld en of
het apparaat is afgekoeld en geen water meer
bevat.
De steel vastmaken (Afb. A)
Schuif de onderkant van de steel (4) in de bovenkant van
u
de romp van de stoomreiniger (11) totdat deze vastklikt.
De watertank bevestigen (Afb. B)
Schuif de watertank (3) in de romp van de stoomreiniger
u
(11) en zorg dat de watertank goed vastzit.
NEDERLANDS
17

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605