Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Een reinigingsdoek plaatsen (Afb. C)
Vervangende reinigingsdoeken zijn verkrijgbaar via uw
BLACK+DECKER-leverancier:- (cat.nr. FSMP20-XJ).
Plaats een reinigingsdoek (6) op de vloer met de
u
'haak&lus'-zijde naar boven gericht.
Druk de stoomkop lichtjes op de reinigingsdoek (6).
u
Let op: Plaats uw stoomreiniger altijd met de steel (4) rechtop
wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de stoomreiniger is
uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.
Een reinigingsdoek afhalen
Let op! Draag altijd geschikte schoenen wanneer u de
reinigingsdoeken verwisselt op de stoomreiniger. Draag geen
slippers of schoeisel met open tenen.
Zet de steel (4) rechtop en schakel de stoomreiniger 'UIT'.
u
Wacht totdat de stoomreiniger is afgekoeld (circa 5
u
minuten).
Haal de stoomreiniger weg van de reinigingsdoek om
u
deze van het klittenband los te maken.
Let op! Plaats uw stoomreiniger altijd met de steel (4) rechtop
wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de stoomreiniger is
uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.
De watertank vullen (Afb. D)
De watertank op uw stoomreiniger is verwijderbaar, zodat u
deze handig en eenvoudig kunt vullen.
Opmerking! Vul de watertank met schoon kraanwater.
Opmerking! In gebieden met hard water wordt het gebruik
van gedeïoniseerd water aangeraden.
Verwijder de watertank (3).
u
Verwijder de filterkap door deze linksom los te schroeven.
u
Vul de watertank (3) met water.
u
Waarschuwing! Uw watertank heeft een capaciteit van 350
milliliter. Zorg er bij het vullen voor dat de tank niet te vol raakt.
Plaats de filterkap terug door deze rechtsom vast te
u
schroeven.
Plaats de watertank (3) terug.
u
Opmerking! Zorg ervoor dat de filterkap goed vastzit.
Opmerking! Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen
in de watertank van uw stoomreiniger.
Gebruik van het apparaat
Belangrijk! Wanneer dit apparaat in naleving van deze han-
dleiding wordt gebruikt, de microfiberdoek is geplaatst en het
apparaat ten minste 90 seconden wordt aangezet, doodt het
apparaat 99,9% van alle bacteriën en ziektekiemen.
In- en uitschakelen
Druk op de Aan/uit-schakelaar (1) om het apparaat in te
u
schakelen. Het duurt ongeveer 15 seconden voordat de
stoomreiniger is opgewarmd.
18
(Vertaling van de originele instructies)
Druk op de stoombedieningsknop (2). De pomp wordt
u
geactiveerd en het apparaat begint stoom te produceren.
Om het genereren van stoom te stoppen, draait u de
u
stoomknop (2) naar OFF (uit). Dit handhaaft het vermogen
naar de boiler voor een snellere herstart van het apparaat.
Druk op de Aan/uit-schakelaar (1) om het apparaat uit te
u
schakelen.
Let op! Laat de stoomreiniger nooit langere tijd op één punt
van het oppervlak staan. Plaats de stoomreiniger altijd met de
steel (4) rechtop wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de
stoomreiniger is uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.
Let op! Leeg de stoomreiniger altijd na gebruik.
Opmerking! Wanneer u de stoomreiniger voor de eerste keer
vult of nadat de watertank leeg is geweest, kan het tot 45
seconden duren voordat er stoom wordt geproduceerd.
Tips voor optimaal gebruik
Algemeen
Let op: Gebruik de stoomreiniger nooit voordat u een reinig-
ingsdoek hebt aangebracht.
Veeg of stofzuig de vloer altijd voordat u de stoomreiniger
u
gebruikt.
De gemakkelijkste manier om het apparaat te gebruiken,
u
is door de steel 45º te kantelen en langzaam schoon te
maken, waarbij u telkens kleine stukjes schoonmaakt.
Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen in com-
u
binatie met de stoomreiniger. U kunt vinyl- of linoleum-
vloeren voorbehandelen met een mild reinigingsmiddel
en wat water voordat u de stoomreiniger gebruikt, om
hardnekkige vlekken te verwijderen.
Stoomreinigen
Plaats een reinigingsdoek (6) op de vloer met de
u
'haak&lus'-zijde naar boven gericht.
Druk de stoomkop licht op de reinigingsdoek (6).
u
Sluit de stoomreiniger aan op het stopcontact.
u
Druk op de AAN/UIT-knop (1). Het duurt ongeveer 15
u
seconden voordat de stoomreiniger is opgewarmd.
Druk op de stoombedieningsknop (2). Na een paar
u
seconden begint er stoom uit de stoomkop te komen.
Opmerking! Wanneer u de stoomreiniger voor de eerste keer
vult of nadat de watertank leeg is geweest, kan het tot 45
seconden duren voordat er stoom wordt geproduceerd.
Het duurt een aantal seconden voordat de stoom in de
u
reinigingsdoek komt. De stoomreiniger glijdt nu gemakke-
lijk over het oppervlak dat moet worden ontsmet/gereinigd.
Duw en trek de stoomreiniger langzaam over de vloer om
u
elk deel grondig te stoomreinigen.
Na gebruik van uw stoomreiniger, plaatst u de steel (4)
u
rechtop, zorgt u dat deze wordt ondersteund en zet u het
apparaat 'UIT'. Wacht totdat de stoomreiniger is afgekoeld
(circa vijf minuten)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605