Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Vent, indtil dampmoppen køler ned.
u
Træk stikket til dampmoppen ud af stikkontakten i
u
væggen.
Tøm vandbeholderen.
u
tag moppekluden (6) af, og vask den, så den er klar til
u
næste gang.
Vikl elkablet omkring kabelholdernes kroge (7 og 8)
u
Der er et indbygget beslag (10) i skaftet (9), hvor du kan
u
hænge din dampmoppe på en passende krog på væggen.
Sørg altid for at bruge en vægkrog, der sikkert kan bære
vægten af dampmoppen.
Tekniske data
FSM1605(R)
(Type 1)
Spænding
V
230
ac
Effekt
W
1300
Behold-
erkapac-
ml
350
itet
Vægt
kg
2,7
34
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
FSM1615
(Type 1)
230
1300
350
3,1
Fejlfinding
Følg vejledningen nedenfor, hvis apparatet ikke synes at
fungere korrekt. Hvis dette ikke løser problemet, bedes du
kontakte det lokale BLACK+DECKER-værksted.
Problem
Trin
Dampmoppen tænder
1.
ikke
2.
3.
Dampmoppen afgiver
4.
ikke damp
5.
Dampmoppen stopper
6.
med at producere
damp under brug
Dampmoppen stopper
7.
med at producere for
lidt damp under
brug
Dampmoppen
8.
producerer for lidt
damp under brug
Hvor kan jeg finde
9.
yderligere
oplysninger om samt
tilbehør til min
dampmoppe
Mulig løsning
Kontroller, at apparatet
er tilsluttet til en
stikkontakt.
Kontroller, at apparatet
er tændt ved at bruge
ON/OFF-knappen (1)
Kontroller sikringen i
stikket.
Kontroller, at
vandbeholderen (3) er
fuld og korrekt
monteret.
BEMÆRK! Når der
påfyldes første gang,
eller hvis der har været
kørt tør, kan det tage
op til 45 sekunder, før
der frembringes
damp.
Kontroller, at
dampknappen er i
positionen ON.
Kontroller trin 1,
derefter 2 og 3.
Kontroller trin 4,
derefter 2 og 3
Kontroller trin 4
Se kapitlet om
montering i
vejledningen for korrekt
montering af dele og
tilbehør.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605