Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Fjernelse af en moppeklud
Forsigtig! Benyt altid egnet fodtøj, når du skifter moppeklud
på din dampmoppe. Brug ikke hjemmesko eller åbne sko.
Sæt håndtaget (4) tilbage i lodret position, og sluk for
u
dampmoppen.
Vent, indtil dampmoppen køler af (cirka 5 minutter).
u
Løft dampmoppen af moppekluden ved at løsne den fra
u
velcrolukningen.
Forsigtig! Stil altid din dampmoppe med håndtaget (4) i lodret
stilling, når den står stille, og sørg for, at dampmoppen er
slukket, når den ikke er i brug.
Påfyldning af vandbeholderen (fig. D)
Vandbeholderen på dampmoppen kan afmonteres, så den er
nem at påfylde.
Bemærk! Fyld vandbeholderen med rent vand fra vandhanen.
Bemærk! I områder med meget hårdt vand anbefales det at
anvende deioniseret vand.
Fjern vandbeholderen (3)
u
Fjern filterhætten ved at skrue den af modsat urets
u
retning.
Fyld vandbeholderen (3) med vand.
u
Advarsel! Vandbeholderen rummer 350 ml. Overfyld ikke
beholderen.
Sæt filterhætten på igen ved at skrue den på i urets
u
retning.
Monter vandbeholderen (3) igen.
u
Bemærk! Sørg for, at hætten er sat forsvarligt på.
Bemærk! Brug ikke kemiske rensemidler sammen med
vandbeholderen til din dampmoppe.
Anvendelse
Vigtigt! Denne enhed dræber 99,9 % af bakterier og mik-
roorganismer, når den anvendes i overensstemmelse med
denne vejledning og med mikrofiberkluden monteret og en
vedvarende brugstid på 90 sekunder.
Tænd og sluk
Tænd for apparatet ved at trykke på ON/OFF-knappen (1).
u
Det tager ca. 15 sekunder for dampmoppen at varme op.
Tryk på afbryderen for betjening af dampmoppen (2).
u
Dette vil starte pumpen, og enheden vil begynde at
producere damp.
For at stoppe dampdannelsen, drej afbryderen (2) til
u
dampmoppen til den slukkede position. Dette vil bevare
strømmen til varmtvandsbeholderen og dermed sikre en
hurtigere opstart.
Sluk for apparatet ved at trykke på ON/OFF-knappen (1).
u
Forsigtig! Lad aldrig dampmoppen blive stående på et sted
på nogen form for overflade. Stil altid din dampmoppe med
håndtaget (4) i lodret stilling, når den står stille, og sørg for, at
dampmoppen er slukket, når den ikke er i brug.
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Forsigtig! Tøm altid dampmoppen efter brug.
Bemærk! Når der påfyldes første gang, eller hvis den har
været kørt tør, kan det tage op til 45 sekunder, før der frem-
bringes damp.
Gode råd til optimal brug
Generelt
Forsigtig: Brug aldrig dampmoppen uden moppeklud.
Støvsug eller fej altid gulvet, før du bruger dampmoppen.
u
Den letteste måde at bruge apparatet på er at holde hånd-
u
taget i en 45 ° vinkel og rengøre et lille område ad gangen
med langsomme bevægelser.
Brug ikke kemiske rensemidler sammen med din
u
dampmoppe. Hårdnakkede pletter på vinyl- eller linole-
umsgulve kan forbehandles med et mildt rensemiddel og
vand, før du bruger dampmoppen.
Damprengøring
Læg moppekluden (6) på gulvet med velcro-siden opad.
u
Pres dampmoppen let ned på moppekluden (6).
u
Tilslut dampmoppen til elnettet.
u
Tryk på ON/OFF-knappen (1). Det tager ca. 15 sekunder
u
for dampmoppen at varme op.
Tryk på damp afbryderen (2). Efter få sekunder begynder
u
der at komme damp ud af damphovedet.
Bemærk! Når der påfyldes første gang, eller hvis den har
været kørt tør, kan det tage op til 45 sekunder, før der frem-
bringes damp.
Det tager nogle få sekunder for dampen at komme ind i
u
moppekluden. Dampmoppen glider nu let hen over den
overflade, der skal renses/rengøres.
Skub og træk dampmoppen langsomt hen over gulvet for
u
at gøre hvert enkelt afsnit grundigt rent med dampen.
Når du er færdig med at bruge dampmoppen, skal hånd-
u
taget (4) sættes tilbage i den lodrette stilling; sørg for, at
den er understøttet og sluk den. Vent, indtil dampmoppen
køler ned (cirka fem minutter).
Forsigtig! Det er vigtigt at holde øje med vandstanden i
vandbeholderen (3). For at fylde vandbeholderen og fortsætte
med at rense/rengøre, skal du placere moppen i lodret stilling
og sørge for, at håndtaget er understøttet, og at dampmoppen
er slukket. Træk stikket ud af stikkontakten i væggen, fjern og
fyld vandbeholderen (3).
Forsigtig! Lad aldrig dampmoppen blive stående på et sted
på nogen form for overflade. Stil altid din dampmoppe med
håndtaget (4) i lodret stilling, når den står stille, og sørg for, at
dampmoppen er slukket, når den ikke er i brug.
Efter brug (fig. E)
Sluk for dampmoppen på "OFF". Sæt dampafbryderen (2)
u
i positionen off, og tryk derefter på ON/OFF-knappen (1).
DANSK
33

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605