Tekniska Data - Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Avlägsna rengöringsdynan (6) och tvätta den så att den är
u
klar att användas vid nästa tillfälle.
Vira nätkabeln runt kabelkrokarna på apparaten (7 och 8).
u
Alternativt finns det en upphängningskrok (10) inbyggd i
u
handtaget (9) som gör det möjligt att hänga upp ångmop-
pen i en krok på väggen. Kontrollera alltid att kroken klarar
ångmoppens tyngd.

Tekniska data

FSM1605(R)
(Typ 1)
Spänning
V
230
ac
Effekt
W
1 300
Behållarens
ml
350
kapacitet
Vikt
kg
2,7
Felsökning
Om apparaten inte fungerar som den ska följer du instruktion-
erna nedan. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste
BLACK+DECKER-verkstad.
28
(Översättning av originalanvisningarna)
FSM1615
(Typ 1)
230
1 300
350
3,1
Problem
Steg
Ångmoppen startar
1.
inte
2.
3.
Ångmoppen
4.
producerar ingen
ånga
5.
Ångmoppen slutar att
6.
producera ånga vid
användning
Ångmoppen
7.
producerar för lite
ånga vid
användning
Ångmoppen
8.
producerar för lite
ånga vid
användning
Var kan jag hitta
9.
ytterligare
information/tillbehör
till min ångmopp?
Möjlig lösning
Kontrollera att enheten
är inkopplad i
nätuttaget.
Kontrollera att enheten
är påslagen med PÅ/
AV-knappen (1)
Kontrollera säkringen i
kontakten.
Kontrollera att
vattenbehållaren (3) är
fylld och sitter
ordentligt.
OBS! När du fyller på
vatten för första gången
eller efter det att vattnet
har tagit slut kan det ta
upp till 45 sekunder
innan ånga bildas.
Kontrollera att
ångningsknappen är i
läget PÅ.
Kontrollera steg 1,
därefter steg 2 och
slutligen steg 3.
Se steg 4, därefter steg
2 och slutligen steg 3
Kontrollera steg 4
Se kapitlet om
montering i manualen
för information om hur
du korrekt monterar
delar och tillbehör.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605