Download Print this page

Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual page 35

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Käyttötarkoitus
BLACK+DECKER
FSM1605(R)- ja FSM1615 -höyrymoppi
TM
on tarkoitettu käsiteltyjen kovapuu- ja laminaattilattioiden sekä
linoleumi-, vinyyli-, keraamilaatta-, kivi- ja marmorilattioiden
puhdistukseen. Laite on tarkoitettu ainoastaan sisätiloissa
tapahtuvaan kotitalouskäyttöön.
Turvaohjeet
Varoitus!
t
ylläpito- ja huolto-ohjeet hu-
olellisesti läpi ennen laitteen
käyttöä. Lue myös käyttöohje
huolellisesti läpi ennen laitteen
käyttöä.
Muiden henkilöiden turvallisuus
Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden
u
lasten ja sellaisten henkilöiden käyt-
töön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä
rajoitteita tai aistirajoitteita, kuten myös
laitteen toimintaan perehtymättömien
henkilöiden käyttöön, jos heitä valvo-
taan tai jos he ovat saaneet laitteen
turvalliseen käyttöön liittyvää opas-
tusta ja ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
u
Puhdistus- ja huoltotöitä ei saa jättää
lapsille ilman valvontaa.
Jos virtajohto on vahingoittunut, sen
u
vaihtaminen on turvallisuussyistä
jätettävä valmistajan, hänen valtuut-
tamansa huoltopalvelun tai muun
pätevän henkilön tehtäväksi
Pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta
u
ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.
Nestettä tai höyryä ei saa suunnata
u
laitteisiin, joissa on sähköisiä osia,
kuten uunin sisätilaan.
Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa,
u
kun se on kytketty sähköverkkoon.
Laitetta ei saa käyttää, jos se on tip-
u
punut lattialle tai jos siinä on näkyviä
vaurioita tai se vuotaa.
Lue turvallisuus-,
.
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Pidä laite lasten ulottumattomissa,
u
kun se on kytketty pistorasiaan tai
jäähtymässä käytön jälkeen.
Laitteessa olevat merkinnät
Laitteessa on seuraavat kuvamerkit ja
päiväyskoodit.
VARO kuumaa höyryä
Yleiskuvaus
1. Virtakytkin
2. Höyrypainike
3. Irrotettava vesisäiliö
4. Kahva
5. Höyrytyspää
6. Höyrytyspään puhdistustyyny
7. Alempi johtokoukku
8. Ylempi johtokoukku
9. Kädensija
10. Ripustin
Kokoaminen
Varoitus! Ennen kuin suoritat mitään seuraavis-
ta toimenpiteistä, varmista, että laitteen virta on
katkaistu, pistoke on irrotettu sähköverkosta,
laite on kylmä eikä se sisällä vettä.
Kahvan kiinnittäminen (kuva A)
Työnnä kahvan (4) alaosa höyrymopin rungon (11)
u
yläosaan niin, että se napsahtaa paikalleen.
Vesisäiliön kiinnittäminen (kuva B)
Työnnä vesisäiliö (3) alas höyrymopin runkoon (13) ja
u
varmista, että vesisäiliö on tukevasti paikallaan.
Puhdistustyynyn kiinnittäminen (kuva C)
Uusia puhdistustyynyjä saat BLACK+DECKER-jälleenmyyjältä
(tuotenro FSMP20-XJ).
Aseta puhdistustyyny (6) lattialle niin, että tarranauhapuoli
u
on ylöspäin.
Paina höyrymoppi kevyesti puhdistustyynyn (6) päälle.
u
Huomio: Aseta höyrymoppi aina paikalleen siten, että kahva
(4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on
katkaistu, kun laite ei ole käytössä.
SUOMI
35

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605