Download Print this page

Tekniset Tiedot - Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tyhjennä vesisäiliö.
u
Irrota puhdistustyyny (6) ja huuhtele se seuraavaa käyt-
u
tökertaa varten.
Kiedo virtajohto johtokoukkujen (7 ja 8) ympärille.
u
Kädensijassa (9) on ripustin (10), jonka avulla höyrymoppi
u
voidaan ripustaa seinällä olevaan koukkuun. Varmista
aina, että seinäkoukku pystyy kantamaan höyrymopin
painon turvallisesti.

Tekniset tiedot

FSM1605(R)
(tyyppi 1)
Jännite
V
230
ac
Teho
W
1 300
Säiliön
ml
350
tilavuus
Paino
kg
2,7
Vianmääritys
Jos laite ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia
ohjeita. Jos tämä ei auta, ota yhteys paikalliseen
BLACK+DECKER-huoltoliikkeeseen.
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Ongelma
Höyrymoppi ei
käynnisty
Höyrymoppi ei
muodosta höyryä
FSM1615
(tyyppi 1)
230
1 300
350
Höyrymoppi lopettaa
höyryn tuotannon
3,1
käytön aikana
Höyrymoppi lopettaa
vähäisen höyryn
tuotannon käytön
aikana
Höyrymoppi tuottaa
liian vähän höyryä
käytön aikana
Mistä saan lisätietoja/
lisävarusteita
höyrymoppiini
SUOMI
Vaihe
Mahdollinen
ratkaisu
1.
Tarkista, että laite on
kytketty pistorasiaan.
2.
Tarkista, että laite on
käynnistetty
virtapainikkeesta (1).
3.
Tarkista pistokkeen
sulake.
4.
Tarkista, että vesisäiliö
(3) on täytetty ja
kiinnitetty kunnolla.
HUOMAUTUS: Höyryn
muodostuminen voi
kestää 45 sekuntia
ensimmäisen täytön tai
kuivakäytön jälkeen.
5.
Tarkista, että
höyrypainike on
ON-asennossa.
6.
Tarkista vaihe 1, sitten
2 ja lopuksi 3.
7.
Tarkista vaihe 4, sitten
2 ja lopuksi 3.
8.
Tarkista vaihe 4
9.
Tarkista osien ja
lisävarusteiden oikea
asennus käyttöohjeen
kappaleesta
Kokoaminen.
37

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605