Technische Gegevens; Problemen Oplossen - Black & Decker FSM1605R Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Let op! Het is belangrijk om het waterniveau in de watertank
(3) in de gaten te houden. Om de watertank bij te vullen en
vervolgens verder te ontsmetten/schoon te maken, plaatst u
de steel (4) rechtop, zorgt u dat deze wordt ondersteund en
zet u de stoomreiniger 'UIT'. Haal de stekker uit het stopcon-
tact, verwijder de watertank (3) en vul deze.
Let op! Laat de stoomreiniger nooit langere tijd op één punt
van het oppervlak staan. Plaats de stoomreiniger altijd met de
steel (4) rechtop wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de
stoomreiniger is uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.
Na gebruik (Afb. E)
Zet de stoomreiniger 'UIT'. Draai de stoombedieningsknop
u
(2) naar OFF (uit) en druk vervolgens op de Aan/uit-
schakelaar (1).
Wacht totdat de stoomreiniger is afgekoeld.
u
Haal de stekker uit het stopcontact.
u
Ledig de watertank.
u
Verwijder de reinigingsdoek (6) en was deze voor een
u
volgend gebruik.
Wikkel het snoer om de opberghaken (7 en 8).
u
U kunt tevens de ophanghaak (10) gebruiken die is
u
ingebouwd in de handgreep (9), zodat u de stoomreiniger
kunt ophangen aan een geschikte wandhaak. Zorg ervoor
dat de wandhaak stevig genoeg is om het gewicht van de
stoomreiniger te dragen.

Technische gegevens

FSM1605(R)
(Type 1)
Spanning
V
230
ac
Vermogen
W
1300
Tankcapac-
ml
350
iteit
Gewicht
kg
2,7
(Vertaling van de originele instructies)

Problemen oplossen

Als de machine niet goed lijkt te werken, volgt u de onder-
staande instructies op. Neem contact op met het dichtstbijzi-
jnde BLACK+DECKER-servicecentrum als u het probleem
niet kunt verhelpen.
Probleem
De stoomreiniger
wordt niet
ingeschakeld.
De stoomreiniger
produceert geen
stoom
De stoomreiniger
FSM1615
stopt met het
(Type 1)
produceren van
stoom bij gebruik
230
De stoomreiniger
produceert te weinig
1300
stoom bij gebruik
De stoomreiniger
350
produceert te weinig
stoom bij gebruik
3,1
Waar kan ik meer
informatie/
accessoires voor mijn
stoomreiniger
krijgen
NEDERLANDS
Stap
Mogelijke
oplossing
1.
Controleer of de
stekker in het
stopcontact steekt.
2.
Controleer of het
apparaat is
ingeschakeld met
behulp van de Aan/
uit-schakelaar (1).
3.
Controleer de zekering
in de stekker.
4.
Controleer of de
watertank (3) vol is en
juist is geplaatst.
OPMERKING:
Wanneer u de
stoomreiniger voor de
eerste keer vult of
nadat de watertank
leeg is geweest, kan
het maximaal 45
seconden duren
voordat er stoom wordt
geproduceerd.
5.
Controleer of de
stoombedieningsknop
in de positie ON (aan)
is ingesteld.
6.
Controleer stap 1, dan
2, dan 3.
7.
Controleer stap 4, dan
2, dan 3
8.
Controleer stap 4
9.
Raadpleeg het
montagehoofdstuk
binnenin de handleiding
voor een juiste
montage van de
onderdelen en
accessoires.
19

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fsm1615Fsm1605