Download  Print this page

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 User Manual Page 30

For playstation 4.
Hide thumbs

Advertisement

DE FIRMWARE VAN HET JOYSTICK BIJWERKEN
De firmware in de voet van de joystick kan worden bijgewerkt naar een nieuwere verbeterde
versie wanneer een dergelijke versie beschikbaar komt.
Om de huidige versie van de firmware van de joystick te bekijken en deze indien nodig bij te
werken, gaat u op een pc naar http://ts.thrustmaster.com. Klik in de sectie Updates and
downloads op PlayStation / Joystick / T.Flight Hotas 4, selecteer Driver/Firmware en
volg de instructies voor het downloaden en installeren.
PROBLEMEN OPLOSSEN EN WAARSCHUWINGEN
• Mijn joystick werkt niet goed of lijkt niet goed gekalibreerd te zijn
- Zet uw systeem uit, koppel uw joystick los, sluit de joystick opnieuw aan en start de game
opnieuw op.
- Bij het aansluiten van de joystick: laat de stick, het roer en de throttle tijdens het aansluiten
van de joystick in het midden staan en raak deze niet aan (dit ter voorkoming van problemen
met de kalibratie).
- Sluit de game af, ontkoppel de joystick, sluit hem opnieuw aan en druk op de PS-knop (10)
op de joystick. Login op uw Sony Entertainment Network account om de joystick te kunnen
gebruiken.
• Mijn joystick reageert te gevoelig of reageert niet gevoelig genoeg:
- De joystick wordt automatisch gekalibreerd wanneer u deze een paar maal in de richting
van de verschillende assen hebt bewogen.
- Ga in de game naar het menu met opties voor de controller, gamepad en joystick. Pas de
gevoeligheid of dode zones van de controller aan (indien deze optie beschikbaar is).
- Pas de weerstand van de stick aan met het wieltje (7) onderop de voet van de joystick.
• De roerbediening is te gevoelig:
- Schakel de draaiing van de stick uit met behulp van de fixatieschroef (5) op de voet van de
joystick en gebruik de rocking-knop voor de bediening van het roer.
HELPBESTANDEN EN FAQS (NIET OPGENOMEN IN DEZE
HANDLEIDING)
Ga op http://ts.thrustmaster.com naar de sectie Updates and Downloads, klik op
PlayStation / Joystick / T.Flight Hotas 4 en selecteer Manual/Help file.
5/8

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: