Download  Print this page

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 User Manual Page 86

For playstation 4.
Hide thumbs

Advertisement

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO
JOYSTICKA
Oprogramowanie zawarte w podstawie joysticka można zaktualizować do nowszej wersji,
zawierającej rozszerzenia różnych funkcji.
Aby wyświetlić i w razie potrzeby zaktualizować wersję oprogramowania sprzętowego, z
której
obecnie
korzysta
joystick,
na
komputerze
wejdź
na
stronę
http://ts.thrustmaster.com. W sekcji Updates and Downloads kliknij PlayStation /
Joystick / T.Flight Hotas 4, następnie wybierz Driver/Firmware, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcją pobierania i instalacji.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I OSTRZEŻENIA
• Joystick nie działa prawidłowo lub wydaje się niewłaściwie skalibrowany:
— Wyłącz system, odłącz joystick, podłącz go ponownie, a następnie uruchom ponownie
grę.
— Podczas podłączania joysticka: pozostaw uchwyt, ster kierunku i przepustnicę w
położeniu środkowym oraz nie poruszaj nimi (aby uniknąć problemów z kalibracją).
— Wyjdź z gry, odłącz joystick, podłącz go ponownie, a następnie naciśnij przycisk PS (10)
na joysticku. Zaloguj się na swoje konto Sony Entertainment Network, aby umożliwić
korzystanie z joysticka.
• Joystick jest zbyt czuły lub niewystarczająco czuły:
— Joystick kalibruje się automatycznie, gdy wykonasz nim kilka ruchów wzdłuż
poszczególnych osi.
— W menu opcji/kontrolera/gamepada dostępnym w grze ustaw odpowiednią czułość lub
martwe strefy joysticka (jeśli tego rodzaju opcje są dostępne).
— Wyreguluj opór uchwytu za pomocą pokrętła (7) znajdującego się pod podstawą
joysticka.
• Funkcja kierunku jest zbyt czuła:
— Zablokuj obrót uchwytu za pomocą śruby blokującej (5) znajdującej się na podstawie
joysticka i obsługuj funkcję steru kierunku przyciskiem wahadłowym.
PLIKI
POMOCY
I
CZĘSTO
ZADAWANE
PYTANIA
(NIEZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI)
Wejdź na stronę http://ts.thrustmaster.com. W sekcji Updates and Downloads kliknij
PlayStation / Joystick / T.Flight Hotas 4, a następnie wybierz Manual/Help file.
5/8

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: