Download  Print this page

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 User Manual Page 80

For playstation 4.
Hide thumbs

Advertisement

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bu garanti, ürünün dahili mekanizması ve harici gövdesi ile
sınırlıdır. Guillemot veya bağlıları hiçbir durum altında, her türlü açık ve zımni garantinin ihlal edilmesinden
kaynaklanan tüm dolaylı veya arızi hasarlardan dolayı hiçbir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulamaz. Bazı
Eyalet/İllerde zımni garantinin ne kadar süre ile geçerli olduğunun sınırlanmasına veya dolaylı veya arızi
hasarlara karşı sorumluluk muafiyeti veya sınırlanmasına izin vermez; bu nedenle yukarıda geçen
sınırlamalar veya muafiyetler sizin için geçerli olmayabilir. İşbu garanti size yasal haklar sağlamakta olup
Eyalete veya İle göre farklılık gösteren başka haklara da sahip olabilirsiniz.
Sorumluluk
Yürürlükte olan yasaların izin vermesi halinde, Guillemot Corporation S.A. (bundan sonra "Guillemot"
olarak ifade edilecektir) ve bağlıları aşağıdakilerin biri veya daha fazlasından kaynaklanan her türlü hasara
karşı tüm sorumluluğu reddeder: (1) Ürün modifiye edilmişse, açılmışsa, üzerinde değişiklik yapılmışsa;
(2) montaj talimatlarına uyulmamışsa; (3) uygunsuz veya kötü kullanım, ihmal, kaza (örneğin bir darbe);
(4) normal aşınma. Yürürlükte olan yasaların izin vermesi halinde, Guillemot ve bağlıları ürünle ilgili
malzeme veya üretim hatası ile ilgili olmayan her türlü hasara karşı tüm sorumluluğu reddeder (ancak
bununla sınırlı kalmamak üzere, herhangi bir yazılımdan veya Thrustmaster ürününün herhangi bir uygun
olmayan elemanla birleştirilmesinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan tüm hasarlar, buna dahil
olarak özellikle güç kaynakları, yeniden doldurulabilir piller, şarj cihazları veya bu ürün için Guillemot
tarafından tedarik edilmemiş tüm diğer elemanlar).
TEKNIK DESTEK
http://ts.thrustmaster.com
7/8

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: