Download  Print this page

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 User Manual Page 89

For playstation 4.
Hide thumbs

Advertisement

PRAWA AUTORSKIE
© 2016 Guillemot Corporation S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Thrustmaster® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Guillemot Corporation S.A.
Produkt licencjonowany do sprzedaży na terenie Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu, Rosji, Indii i Oceanii.
Do użytku wyłącznie z systemami PlayStation®4.
", „PlayStation", „
Entertainment Inc. „
Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Ilustracje nie są wiążące
prawnie. Treść, wzory i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą różnić się w
zależności od kraju. Wyprodukowano w Chinach.
Urządzenie wyprodukowane i dystrybuowane przez firmę Guillemot Corporation S.A.
ZALECENIE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Na terenie Unii Europejskiej: gdy okres przydatności produktu do eksploatacji dobiegnie
*
końca, produktu nie należy pozbywać się wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa
domowego, ale oddać do recyklingu w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Potwierdza to symbol znajdujący się na produkcie, w instrukcji obsługi
lub na opakowaniu.
Zależnie od swoich właściwości materiały zawarte w produkcie mogą nadawać się do
recyklingu. Dzięki recyklingowi i innym formom utylizacji zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych klient może w znacznym stopniu przyczynić się do
ochrony środowiska. Aby uzyskać informacje o najbliższych punktach zbiórki odpadów, należy skontaktować
z miejscowymi władzami.
We wszystkich innych krajach: należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących recyklingu sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Niniejsze informacje należy zachować. Kolorystyka i elementy ozdobne mogą różnić się od
przedstawionych.
Przed korzystaniem z produktu należy zdjąć z niego plastikowe elementy mocujące oraz naklejki.
www.thrustmaster.com
*Dotyczy wyłącznie UE i Turcji
" i „
" są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Computer
" jest znakiem towarowym tej samej firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
*
8/8

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Thrustmaster T.Flight Hotas 4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: