Download  Print this page

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 User Manual Page 33

For playstation 4.
Hide thumbs

Advertisement

COPYRIGHT
© 2016 Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden. Thrustmaster® is een geregistreerd
handelsmerk van Guillemot Corporation S.A.
Gelicentieerd voor verkoop in Europa, Afrika, Midden-Oosten, Rusland, India en Oceanië. Voor exclusief
gebruik met PlayStation
®
"
", "PlayStation", "
Entertainment Inc. "
Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet
bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd en kunnen
per land verschillen. Geproduceerd in China.
Geproduceerd en gedistribueerd door Guillemot Corporation S.A.
AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU
In de Europese Unie: Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het
*
normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt
voor elektrische en/of computerapparatuur.
Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een
symbool aangebracht.
De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Door recycling en andere methoden
voor verantwoorde verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten
kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.
In alle andere landen: houd u aan de plaatselijk milieuwetgeving voor elektrische en elektronische apparaten.
Bewaar deze informatie. De kleuren en decoraties kunnen variëren.
Plastic bevestigingen en hechtmaterialen moeten van het product worden verwijderd voordat het wordt
gebruikt.
www.thrustmaster.com
*Alleen van toepassing in de EU en Turkije
4.
" en "
" is een handelsmerk van hetzelfde bedrijf. Alle rechten voorbehouden.
" zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Computer
*
8/8

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: