Download Print this page

Advertisement

OT-SC20 пайдаланушы нұсқаулығы (осы нұсқаулық)
* Принтер үлгісіне байланысты қамтылмауы мүмкін.
Бөлшек атаулары және функциялары
A иллюстрациясы, 3-бетте бөлімін қараңыз.
1
Босату түймесі
Принтерді алу үшін осы түймені басыңыз.
2
Зарядтау ЖШД
Зарядтау қалыпты орындалып жатқанда жанады. (
қосылмайды", 95-бет
Қате орын алғанда жанады/жыпылықтайды. (
жыпылықтауда", 95-бет
3
Зарядтау клеммасы
Принтерді және батареяны жалғауға арналған.
4
DC-in жалғағышы
Айнымалы ток адаптерін жалғауға арналған. (
жалғау", 94-бет
Айнымалы ток адаптерін жалғау
Айнымалы ток адаптерін бір зарядтағышқа жалғау үшін төмендегі процедураны
орындаңыз. B иллюстрациясы, 4-бетте бөлімін қараңыз.
1.
Айнымалы ток адаптерінің DC қосқышын бір зарядтағыштың төменгі
жағындағы DC-in қосқышына берік түрде кіргізіңіз.
2.
Айнымалы ток кабель қосқышын айнымалы ток адаптерінің төменгі
жағындағы AC кірісіне берік түрде кіргізіңіз.
3.
Ашаны жерге қосылған розеткаға толығымен берік түрде кіргізіңіз.
4.
Айнымалы ток адаптерінің жапсырма жағын жоғары қаратып орнатыңыз.
Принтерді зарядтау
Төмендегі қадамдарды орындау арқылы принтерді зарядтаңыз. C иллюстрациясы,
4-бетте бөлімін қараңыз.
!
САҚ БОЛЫҢЫЗ:
Принтерді 10 және 30°C арасындағы қоршаған орта температурасында
зарядтаңыз.
Зарядтау клеммасына бөгде заттар немесе кір, т.б. жабыспағанын тексеріңіз.
1.
Принтерді бір зарядтағышқа орнатыңыз. Принтерді «шырт" еткенше төмен
басыңыз.
2.
Зарядтау басталады және Charge ЖШД қосылады.
3.
Зарядтау аяқталғанда Charge ЖШД өшеді. Босату түймесін басыңыз және
принтерді алыңыз.
94
бөлімі)
бөлімі)
бөлімі)
Айнымалы ток кабелі*
U «Зарядтау ЖШД
U «Зарядтау ЖШД
U «Айнымалы ток адаптерін

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: