Download Print this page

Advertisement

Voer de gebruikte batterij af overeenkomstig de OT-BY20 gebruikershandleiding.
Gebruik dit product niet op een plek met bijtende vloeistoffen, zoals alcohol of thinner,
of in de buurt van vuur. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Het apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer het rook, een vreemde geur of
ongebruikelijk geluid afgeeft. Doorgaan met gebruik kan een elektrische schok of
brand veroorzaken. Schakel het product onmiddellijk uit wanneer een fout of ander
probleem optreed en trek de stekker uit het stopcontact. Neem daarna contact op met
de leverancier of een servicecentrum van Seiko Epson voor advies.
Het product onmiddellijk uitschakelen als er water of andere vloeistof in het product
wordt gemorst. Doorgaan met gebruik kan een elektrische schok of brand
veroorzaken. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem daarna contact
op met uw leverancier of een servicecentrum van Seiko Epson voor advies.
Nooit andere gebieden demonteren dan die staan aangegeven in deze handleiding.
Dit product nooit repareren. Wijzigen van dit product kan letsel of brand veroorzaken.
Gebruik dit product niet in een omgeving waar ontvlambare gassen of explosieve
gassen aanwezig kunnen zijn. Geen spuitbussen met brandgevaarlijk gas in of bij dit
product gebruiken. Dat kan brand veroorzaken.
De kabels niet op een andere wijze aansluiten dan als vermeld in deze handleiding. Dat
kan brand veroorzaken. Het kan ook andere apparaten beschadigen.
Raak alleen de gebieden aan binnen het product die staan aangegeven in deze
handleiding. Dit kan een elektrische schok of brandwonden veroorzaken.
!
LET OP:
Het product niet installeren/opbergen op een onstabiele plek, of op een plek die door
andere apparatuur kan trillen. Het product kan vallen, wat schade of persoonlijk letsel
kan veroorzaken.
Sta niet toe dat iemand op dit product staat of er zware objecten op plaatst. De
apparatuur kan defect raken of in elkaar klappen, wat breuk en eventueel letsel kan
veroorzaken.
Installeer de printer, kabels en optionele producten in de juiste richting en op de juiste
manier. Een verkeerde installatie kan brand of letsel veroorzaken. Volg de instructies in
deze handleiding om ze juist te installeren.
Zorg ervoor dat alle kabels zijn verwijderd voordat u het verplaatst. Anders kunnen de
kabels beschadigen, wat een elektrische schok of brand kan veroorzaken.
Waarschuwingen betreffende de batterij
Lees voordat u de AC adapter gebruikt de gebruikershandleiding die is meegeleverd met de
AC adapter.
Dit product gebruikt een geregistreerde "Klasse 2" of "LPS" voeding met een maximale
uitgangsspanning van 1.5 A bij DC 24 V.
Met de optionele AC adapter (Epson AC Adapter, C) is de uitgangsspanning maximaal 1.5
A bij DC 24 V, en de ingangsspanning AC 100 V tot 240 V.
23

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: