Download Print this page

Advertisement

Rengöring av enkelladdare
Innan du rengör enkelladdaren, dra ur nätsladden från uttaget och torka av smuts med en
torr eller lätt fuktad trasa.
!
FÖRSIKTIGHET:
Använd inte lösningsmedel såsom alkohol, bensin eller thinner. Användning av sådana
lösningsmedel kan förändra eller skada plast- och gummidelar.
Rengöring av laddterminalerna
Laddningen kan göras korrekt om det finns smuts eller främmande material på
laddterminalerna. Se till att dra ut AC-kabeln från uttaget. Torka sedan av smuts med en
torr trasa eller bomullstuss.
Epson rekommenderar regelbunden rengöring av delarna (vanligen var tredje månad).
!
POZOR:
Efter laddning kan det termiska huvudet vara mycket varmt. Var noga med att inte
röra vid det och låt det svalna innan du rengör det.
Skada inte laddterminalerna genom att vidröra dem med fingrarna eller något hårt
föremål.
Utsätt inte laddterminalerna för vatten. Rengör med en torr trasa eller bomullstuss.
Felsökning
Lysdioden för laddning tänds inte
Kontrollera att nätadaptern är korrekt installerad. (
Kontrollera att skrivaren och batteriet är korrekt installerade. (
)
67
Ladd lysdioden blinkar
Sätt på skrivaren. Om skrivarens fellysdiod förblir släckt är den omgivande temperaturen för
hög eller för låg. Ladda skrivaren vid en omgivningstemperatur mellan 10 och 30 °C.
Om skrivarens fellysdiod tänds (när du slår på skrivaren) är batteriet defekt. Byt till ett nytt
batteri.
68
U "Ansluta nätadaptern" på sidan 67
U "Ladda skrivaren" på sidan
)

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: