Download Print this page

Advertisement

vyžadujících extrémně vysokou spolehlivost a bezpečnost, například v letectví, v hlavních
komunikačních zařízeních, v zařízení pro řízení jaderného provozu nebo v lékařských
přístrojích zajišťujících přímou zdravotní péči, proveďte prosím nejdříve celkové
vyhodnocení a zvážení vhodnosti použití tohoto výrobku pro takové účely.
Ochranné známky
EPSON je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.
Exceed Your Vision je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti
Seiko Epson Corporation.
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků a jsou
použity pouze pro identifikační účely. Informace o výrobku mohou být změněny bez
upozornění.
75

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: