Download Print this page

Advertisement

!
VIGYÁZAT:
A nyomtatót 10 és 30°C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
Győződjön meg róla, hogy nem ragadt-e idegen anyag, kenőzsír vagy egyéb anyag a
töltőterminálhoz.
1.
Tegye a nyomtatót az egyes töltőbe. Kattanásig nyomja lefelé a nyomtatót.
2.
A töltés megkezdődik és a töltésjelző (Charge) LED világítani kezd.
3.
Amikor a töltés befejeződött a töltésjelző (Charge) LED kialszik. Nyomja meg a
kioldógombot, és vegye ki a nyomtatót.
Az egyes töltő tisztítása
Az egyes töltő tisztítása előtt óvatosan húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból és a
szennyeződéseket egy száraz vagy nedves ruhával törölje le.
!
VIGYÁZAT:
Ne tisztítsa oldószerrel (pl. alkohol, benzin vagy festékhígító). Az ilyen oldószerek
átalakíthatják vagy károsíthatják a műanyag vagy gumi alkatrészeket.
A töltőérintkezők tisztítása
Ha a töltőérintkezők piszkosak, vagy azokon idegen anyag van, akkor a töltés nem biztos,
hogy megfelelően fog működni. Ellenőrizze, hogy kihúzta-e az AC kábelt az aljzatból, majd
száraz ruhával vagy vattapamaccsak törölje le a szennyeződést.
Az Epson rendszeres időközönkénti tisztítást (általában 3 havonként) javasol.
!
POZOR:
A töltés után a töltőérintkezők nagyon forrók lehetnek. Vigyázzon, ne érjen hozzájuk,
és tisztítás előtt hagyja lehűlni őket.
Ujjaival vagy kemény tárggyal ne érjen hozzájuk, mert attól megsérülhetnek.
Védje a töltőérintkezőket a víztől. Tisztítsa őket száraz ronggyal vagy vattapamaccsal.
Hibaelhárítás
Töltésjelző (Charge) LED nem gyullad ki
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter helyesen van-e felszerelve. (
csatlakoztatása" a(z) 78. oldalon
Ellenőrizze, hogy a nyomtató és az akkumulátor és megfelelően van-e telepítve. (
„A nyomtató töltése" a(z) 78. oldalon
Töltésjelző (Charge) LED villog
Kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató Error LED-je nem világít, akkor a
hőmérséklet azon a tartományon kívül esik, ahol a töltés lehetséges. Töltse a
nyomtatót szobahőmérsékleten (10-30 °C között).
Ha a nyomtató Error LED-je világít (amikor a nyomtató be van kapcsolva), akkor az
akkumulátor meghibásodott. Cserélje ki új akkumulátorra.
)
)
U „A hálózati adapter
U
79

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: