Download Print this page

Advertisement

LED kontrolka Charge (Nabíjení) bliká
Zapněte napájení tiskárny. Pokud se LED kontrolka Error (Chyba) na tiskárně
nerozsvítí, je teplota mimo rozsah povolený pro nabíjení. Nabíjejte tiskárnu při okolní
teplotě v rozmezí 10 až 30 °C.
Pokud LED kontrolka Error (Chyba) na tiskárně svítí (po zapnutí napájení tiskárny),
je baterie vadná. Vyměňte baterii za novou.
Technické údaje
Položka
1
Zdroj energie*
Výstup
2
Doba nabíjení*
Teplota/vlhkost
Š × H × V
Vnější rozměry (
Hmotnost
*1: Energie dodávána ze speciálního síťového adaptéru C (model: M235A nebo M235B)
*2: Pro nabití z 0 na 100% kapacitu u nových baterií při teplotě okolí 25 °C {77°F}.
Skutečná doba nabíjení se může v závislosti na prostředí pro nabíjení, stavu baterie apod. lišit
Dodatek
Stahování ovladačů, utilit a návodů
Ovladače, utility a návody pro tiskárnu si můžete stáhnout z jedné z následujících
webových adres:
Pro zákazníky ze Severní Ameriky jsou určeny následující webové stránky:
http://www.epsonexpert.com/
Pro zákazníky z jiných zemí jsou určeny následující webové stránky:
https://download.epson-biz.com/?service=pos
Omezení týkající se použití
Je-li tento výrobek používán při aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost a bezpečnost,
například v zařízeních letecké, železniční, lodní nebo automobilové dopravy atd., v
systémech pro zamezení katastrof, v různých bezpečnostních systémech atd., ve funkčních
a přesných zařízeních atd., měli byste do vašeho projektu zahrnout opatření na
zabezpečení proti selhání a redundantní prvky tak, aby byla zajištěna úplná spolehlivost
systému. Vzhledem k tomu, že tento výrobek není navržen pro použití při aplikacích
74
Specifikace
DC (stejnosm.) 24 V ± 7 %, 1,5 A
Nabíjecí napětí
Max. 8,4 V DC (stejnosm.)
Nabíjecí proud
Max. 0,75 A
Přibl. 3 hodiny
Během provozu 0 až 40 °C,
10 až 90% relativní vlhkost
Během
Vysoká teplota a vlhkost: 50 °C, 90% relativní vlhkost po
skladování
dobu 120 hodin
Vysoká teplota: 70 °C po dobu 120 hodin
Nízká teplota: -25 °C po dobu 120 hodin
)
110 × 133 × 64 mm
Přibl. 0,3 kg

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: