Download Print this page

Advertisement

!
WAARSCHUWING:
Gebruik alleen de gespecificeerde AC adapter (Epson AC adapter C, model: M235A of
M235B). Het gebruik van een andere voeding kan storingen, brand of een elektrische
schok veroorzaken.
Uitpakken
Wanneer u de batterijlader uitpakt, controleer dan of alle accessoires aanwezig zijn en dat
de batterijlader en accessoires niet zijn beschadigd. Als een onderdeel ontbreekt of is
beschadigd, neem dan contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
❏ Batterijlader (OT-SC20)
❏ OT-SC20 gebruikershandleiding (deze handleiding)
* Soms niet meegeleverd, afhankelijk van het printermodel.
Onderdeelnamen en functies
Zie afbeelding A op pagina 3.
1
Ontgrendelingsknop
Druk op deze knop om de printer te verwijderen.
2
Charge (Opladen) LED
Licht op tijdens een normaal laadproces. (
Licht op/Knippert als een storing optreed. (
3
Batterijlader contactpunten
Om de printer en batterij aan te sluiten.
4
DC-in connector
Om de AC adapter aan te sluiten. (
De AC adapter aansluiten
Sluit de AC adapter aan op de batterijlader door de onderstaande stappen te volgen. Zie
afbeelding B op pagina 4.
1.
Steek de DC connector van de AC adapter stevig in de DC-in connector aan de
onderkant van de batterijlader.
2.
Steek het netsnoer stevig in de AC aansluiting aan de onderkant van de AC adapter.
3.
Steek de stekker volledig in het geaarde stopcontact.
4.
Leg de AC adapter neer met het label aan de onderkant.
De printer opladen
Laad de printer op door de onderstaande stappen te volgen. Zie afbeelding C op pagina 4.
24
U "Charge (Opladen) LED licht niet op" op pagina 25
U "Charge (Opladen) LED knippert" op pagina 25
U "De AC adapter aansluiten" op pagina 24
❏ AC adapter
❏ Netsnoer*
)
)
)

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: