Download Print this page

Advertisement

ADVARSEL
Dette er et klasse A produkt. I et hjemligt miljø kan dette produkt forårsage radiointerferens, hvilket kan medføre, at brugeren
skal tage passende forholdsregler.
Før brug
Dette produkt er en oplader specialiseret til TM-P20 printer og OT-BY20 batteri. Læs
venligst denne vejledning og de vejledninger, som leveres sammen med TM-P20 printeren
og OT-BY20 batteriet omhyggeligt, før du tager dette produkt i brug.
Opbevar denne vejledning lige ved hånden for omgående reference, når det er nødvendigt.
Sikkerhedsforholdsregler
Nedenstående symboler anvendes i denne vejledning til at sikre sikkerhed og korrekt brug
af dette produkt og for at forhindre fare for kunder og andre personer samt skade på
ejendom.
Symbolerne angiver sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet nedenfor. Vær sikker på, at
du forstår deres betydning fuldt ud, før du læser denne vejledning.
!
FARE:
Forkert håndtering af produktet ved at ignorere dette symbol kan resultere i
overhængende fare for dødsfald eller alvorlig personskade.
!
ADVARSEL:
Forkert håndtering af produktet ved at ignorere dette symbol kan resultere i
dødsfald eller alvorlig personskade.
!
FORSIGTIG:
Forkert håndtering af produktet ved at ignorere dette symbol kan resultere i
personskade og beskadigelse af ejendom.
Advarsler om håndtering
!
FARE:
Oplad ikke dette produkt på steder med høje temperaturer (60°C {140°F} eller
højere). Desuden efterlad ikke eller opbevar dette produkt på steder, der er 60 °C
{140 °F} eller højere. Dette vil kunne medføre varme, røg, brud, brand eller
utætheder. Sørg for at bruge det inden for grænserne af de omgivende
temperaturforhold.
!
ADVARSEL:
Undlad at oplade andre enheder end TM-P20 printeren eller OT-BY20 batteriet. Ellers kan
det resultere i høj varme, eksplosion, brand, lækager eller andre skader.
Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med brugervejledningen til OT-BY20.
50
Dansk

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: