Download Print this page

Advertisement

Kontrollér, at der ikke er nogen fremmedlegemer eller fedt osv, der klæber sig fast til
opladningsklemmen.
1.
Sæt printeren i enkeltopladeren. Skub printeren ned, indtil den klikker.
2.
Opladningen starter og opladnings (Charge) LED tændes.
3.
Når opladningen er færdig, slukkes opladnings (Charge) LED. Tryk på
udløserknappen og tag printeren af.
Rensning af enkeltoplader
Før rensning af enkeltopladeren, træk dets AC kabel ud af stikkontakten og tør snavs af
med en tør eller lidt fugtig klud.
!
FORSIGTIG:
Brug ikke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller malingsfortynder. Brug af disse
opløsningsmidler kan omdanne eller beskadige plast- eller gummidele.
Rensning af opladningsterminalerne
Opladninger kan ikke udføres korrekt, hvis der er snavs eller fremmedlegemer på
opladerens klemmer. Sørg for at trække netkablet ud af stikkontakten. Derefter tørres
snavs af med en tør klud eller en vatpind.
Epson anbefaler periodisk rensning af delene (generelt hver 3. måned).
!
POZOR:
Efter opladning kan opladningsterminalerne være meget varme. Vær forsigtig med
ikke at røre ved dem og lad dem køle af, før du renser dem.
Undgå at beskadige opladningsterminalerne ved at røre ved dem med dine fingre eller
en hård genstand.
Udsæt ikke opladningsterminalerne for vand. Udfør rensning med en tør klud eller en
vatpind.
Fejlfinding
Opladning (Charge) LED tændes ikke
Kontrollér at AC adapteren er korrekt installeret. (
)
side 52
Kontrollér at printeren og batteriet er korrekt installeret. (
på side 52
Opladnings (Charge) LED blinker
Slå printeren til. Hvis printerens Error (fejl) LED forbliver slukket, temperaturen er
uden for det område, hvor opladningen er mulig. Oplad printeren ved en omgivende
temperatur på mellem 10 til 30°C {50 og 86°F}.
Hvis printerfejl LED lyser (når du tænder for printeren), er batteriet defekt. Udskift
batteripakken med en ny.
)
U "Tilslutning af AC adapteren" på
U "Opladning af printeren"
53

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: