Download Print this page

Advertisement

ADVARSEL
Dette er et klasse A produkt. Ved bruk i boligmiljøer kan dette produktet forårsake radiointerferens. I så fall må brukeren
iverksette passende tiltak.
Før bruk
Dette produktet er en lader som er spesialisert for TM-P20 printeren og OT-BY20 batteri.
Før du tar i bruk produktet skal du lese nøye gjennom brukermanualen som leveres
sammen med TM-P20 printeren og OT-BY20 batteriet.
Ha denne brukermanualen for hånden slik at du lett kan slå opp når det blir nødvendig.
Sikkerhetsadvarsler
Symbolene nedenfor brukes i denne brukermanualen for å forsikre om sikkerhet og riktig
bruk av dette produktet og forebygge fare for kunder, andre personer og materielle skader.
Symbolene indikerer advarselsnivåer som beskrevet nedenfor. Vær sikker på at du forstår
betydningen av dem før du leser denne brukermanualen.
!
FARE:
Ved å håndtere dette produktet på feil måte, ved at du ignorerer dette symbolet, kan
dette resultere i umiddelbar fare for død eller alvorlig personskade.
!
ADVARSEL:
Håndtering av dette produktet på feil måte, ved at du ignorerer dette symbolet, kan
dette føre til død eller alvorlig personskade.
!
FORSIKTIG:
Håndtering av produktet på feil måte, ved at du ignorerer dette symbolet, kan føre til
personskade og materielle skader.
Advarsel for håndtering
!
FARE:
Ikke bruk eller lad dette produktet i områder med høy temperatur (60°C eller høyere).
Videre skal du ikke la produktet stå i eller lagre dette produktet på steder hvor
temperaturen er 60°C eller høyere. Dette kan føre til overoppheting, røykutvikling,
sprekkdannelser, brann eller lekkasjer. Pass på å bruke innen grensene for
omgivelsestemperatur.
!
ADVARSEL:
Ikke lade noen annen enhet enn TM-P20 printeren eller OT-BY20 batteriet. Det kan føre til
varmeutvikling, eksplosjon, brann, lekkasje eller annen skade.
Avhende brukte batterier i henhold til bruksanvisningen for OT-BY20.
60
Norsk

Advertisement

   Related Manuals for Epson OT-SC20

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: