Download Print this page

Türkçe - Kenwood BL330 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Kenwood öòütücüyü çorba, sos,
içeçek ve benzeri yiyecekleri
hazırlamak için kullanınız. Bu
aygıtla birlikte size ayrıca bir
deòirmen verilmi...se, bu donatıyı
baharat, kuruyemi... ve kahve
çekirdeòi öòütmek için kullanınız.
güvenlik önlemleri
Karıştırılmadan önce sıvılar oda
sıcaklığında soğumalıdır.
Aygıtın parçalarını takmadan ya da
çıkarmadan, aygıtı kullanmaya
ba...lamadan ve aygıtı
temizlemeden önce aygıtı
çalı...tırmayınız ve fi...ini prizden
çekiniz.
● ●
Aygıt güç biriminin üzerinde
olduòu zaman elinizi ve
takacaòınız diòer parçaları
öòütücüden uzak tutunuz.
● ●
kullanılmadığında;
● ●
Çocukların ya da engelli ki...ilerin
bu aygıtı kullanmalarına izin
vermeyiniz ya da denetim altında
kullanmalarına izin veriniz.
Ellerinizi ve mutfak aletlerini hazne
içine sokmadan önce her zaman
cihazı fişten çekin.
Çalışırken cihazın başından
ayrılmayın.
Hasarlı aygıtları hiçbir biçimde
kullanmayınız. Onarımcıyı götürüp
hemen denetimden geçirtiniz. Bunun
için 'servis ve müşteri hizmetleri'
bölümüne bakınız.
Yetkili üretici tarafından
önerilmmeyen ek parçaları
kullanmayınız.
Öòütücüyü ya da deòirmeni güç
biriminden alırken, bıçakların
çalı...masını tamamen durdurmasını
bekleyiniz ve sürahiyi ya da
kavanozu hiçbir biçimde güç
biriminden ayırmayınız.
Blender veya değirmeni güç
ünitesinden çıkartırken
● ●
kabı yanlışlıkla kesici parçadan
sökmeyin.
Türkçe
● ●
hazne veya değirmen şişesini
bıçak tertibatından yanlışlıkla
ayırmayın.
Smoothie tarifler – dondurulurken
katı hal almış malzemeleri asla
karıştırmayın, hazneye koymadan
önce kırın.
Blenderin hatalı kullanımı
yaralanmaya yol açabilir.
Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından
gözetim altında olmayan fiziksel,
duyusal veya zihinsel engelli kişiler
(çocuklar dahil), cihazın kullanılışı
hakkında açıklama almamış kişiler
ve bilgi veya deneyimi eksik olan
kişiler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocuklar cihazla oynamamaları
gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda
kullanım alanının olduğu yerlerde
kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu
talimatlara uyulmadığı takdirde hiç
bir sorumluluk kabul etmez.
elektrik akımına baòlanması
Aygıtı kullanmadan önce evinizdeki
elektrik akımının aygıtta belirtilen
akımla aynı olduòundan emin
olunuz.
Bu cihaz Elektro Manyetik
Uyumluluk ile ilgili EC direktifi
2004/108/EC ve gıda ile temas
eden malzemeler hakkçndaki EC
yönetmeliği no. 1935/2004 -
27/10/2004 ile uyumludur.
ilk kullanımdan önce
1 Aygıtı kullanmadan önce tüm
ambalajını açınız.
2 Aygıtın tüm parçalarını yıkayınız.
Bu konuda 'temizlik' bölümüne
bakınız.
42

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl335 series