Download Print this page

Nederlands - Kenwood BL330 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit
Gebruik uw mixer voor het maken
van soepen, sauzen, drankjes,
ragouts, mayonaise, dressings, etc.
Gebruik uw multimolen (indien
meegeleverd) voor het fijnmalen van
kruiden, noten en koffiebonen.
veiligheid
Vloeistoffen eerst tot
kamertemperatuur laten afkoelen
voordat u ze in de blender verwerkt.
Schakel het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopcontact:
voordat u onderdelen aanbrengt
● ●
of verwijdert
na ieder gebruik
● ●
● ●
voor het reinigen.
Houd handen en keukengerei uit de
mixer wanneer deze op het
motorgedeelte staat.
Raak de scherpe messen niet aan.
Gebruik het apparaat nooit als het is
beschadigd. Laat het dan nakijken of
repareren: zie 'onderhoud en
klantenservice'.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde
hulpstukken.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter.
Wanneer u de mixer of molen van
het motorgedeelte verwijdert:
wacht totdat de messen volledig
● ●
tot stilstand zijn gekomen;
● ●
schroef de kan of pot niet per
ongeluk van de messeneenheid af.
Smoothie-recepten – verwerk nooit
bevroren ingrediënten die tijdens de
bevriezing tot een vaste massa
gevormd zijn; breek de massa op
voor u hem aan de beker toevoegt.
Misbruik van uw blender kan tot
letsel leiden.
Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij ze toezicht of
instructies over het gebruik van het
apparaat hebben gekregen van de
persoon die verantwoordelijk is voor

Nederlands

hun veiligheid.
Op kinderen moet toezicht
gehouden worden om er zeker van
te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.
Gebruik het apparaat alleen voor het
huishoudelijke gebruik waarvoor het
is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het
geval dat het apparaat niet correct is
gebruikt, of waar deze instructies
niet worden opgevolgd.
voordat u de stekker in het
stopcontact steekt
Controleer of uw stroomvoorziening
overeenkomt met de gegevens op
de onderzijde van het apparaat.
Dit apparaat voldoet aan de EC-
richtlijn 2004/108/EC betreffende de
elektromagnetische compatibiliteit en
EC-bepaling 1935/2004 van
27/10/2004 betreffende materialen
die bestemd zijn voor contact met
voedsel.
voor het eerste gebruik
1 Verwijder al het
verpakkingsmateriaal.
2 Was de onderdelen: zie 'reiniging'.
Index
5
mixer
vuldop
deksel
kan
afdichtring
messeneenheid
motorgedeelte
opbergruimte snoer
molen (indien meegeleverd)
messeneenheid
afdichtring
pot
strooideksel

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl335 series