Download Print this page

Svenska - Kenwood BL330 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Använd din mixer för att göra
soppor, såser, drycker, pastejer,
majonnäs, dressing etc. Använd
kvarnen (om sådan medföljer) för att
mala örtkryddor, nötter och
kaffebönor.
säkerheten
Låt vätskor svalna till
rumstemperatur innan de mixas.
Stäng av den och dra ut sladden:
innan du monterar eller tar bort
● ●
delar
efter användningen
● ●
före rengöring.
● ●
Håll händer och verktyg borta från
mixern när den sitter på kraftdelen.
Vidrör inte de vassa bladen.
Använd aldrig maskinen om den är
skadad. Få den kontrollerad eller
reparerad, se "service och
kundtjänst".
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
Lämna aldrig maskinen obevakad.
Tänk på följande när du tar bort
mixern eller kvarnen från kraftdelen:
● ●
Vänta tills bladen har stannat helt.
● ●
Se till att du inte av misstag
skruvar bort bägaren eller burken
från bladenheten.
Recept på smoothies – mixa aldrig
frusna ingredienser som har bildat en
fast klump vid frysningen. Bryt
sönder den innan du lägger den i
bägaren.
Om du använder mixern på fel sätt
kan det leda till skador.
Den här apparaten är inte avsedd för
användning av personer (inklusive
barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga eller begränsad
känsel. Den är inte heller avsedd för
användning av personer med
bristande erfarenhet eller kunskap,
om de inte övervakas eller får
instruktioner om hur apparaten ska
användas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.

Svenska

Vik ut främre omslaget med bilderna.
33
Barn får inte lov att leka med
apparaten. Lämna dem inte
ensamma med den.
Använd apparaten endast för avsett
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte
på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om
dessa instruktioner inte följs.
innan du sätter i sladden
Kontrollera att din eltyp är samma
som anges på maskinens undersida.
Den här apparaten följer EU-direktiv
2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet och EU:s förordning nr
1935/2004 från 2004-10-27 om
material som är avsedda för kontakt
med livsmedel.
innan du använder mixern för
första gången
1 Avlägsna allt förpackningsmaterial.
2 Diska alla delarna: se "rengöring".
key
mixern
lock för påfyllningshål
bägarlock
bägare
tätningsring
bladenhet
kraftdel
sladdförvaring
kvarnen (om sådan medföljer)
bladenhet
tätningring
burk
ströarlock
hur du använder din
mixer
1 Montera tätningsringen i
bladenheten.
2 Skruva på bägaren på bladenheten.
3 Lägg ingredienserna i bägaren.
4 Sätt i påfyllningshålslocket i
bägarlocket och vrid.
5 Skruva på locket på bägaren så att
tumfliken kommer över handtaget.
(Skruva av bägarlocket genom att
trycka ned tumfliken
.)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl335 series