Download Print this page

Suomi - Kenwood BL330 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Tehosekoitinta voidaan käyttää
keittojen, kastikkeiden, juomien,
pateiden, majoneesin,
salaattikastikkeiden yms.
valmistukseen. Myllyä (jos kuuluu
laitteeseen) voidaan käyttää yrttien
hienontamiseen sekä pähkinöiden ja
kahvipapujen jauhamiseen.
turvallisuus
Anna nesteiden jäähtyä
huoneenlämpöisiksi ennen niiden
kaatamista tehosekoittimeen.
Kytke laite pois päältä ja irrota
pistoke pistorasiasta:
ennen osien asentamista tai
● ●
irrottamista
● ●
käytön jälkeen
● ●
ennen puhdistusta.
Älä työnnä käsiä tai työvälineitä
tehosekoittimeen, jos se on runko-
osassa kiinni.
Älä koske teräviä teriä.
Älä koskaan käytä vioittunutta
konetta. Vie se tarkastettavaksi tai
korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta
'huolto ja asiakaspalvelu'.
Älä koskaan käytä sellaista
lisälaitetta, jota ei ole hankittu
valtuutetulta Kenwood-kauppiaalta.
Älä koskaan jätä konetta päälle ilman
valvontaa.
Kun irrotat tehosekoittimen tai myllyn
runko-osasta:
● ●
odota kunnes terät ovat täysin
pysähtyneet;
älä vahingossa kierrä
● ●
sekoitusastiaa tai myllyn astiaa irti
teräosasta.
Valmistaessasi smoothieta älä aseta
tehosekoittimeen kimpaleeksi
jäätyneitä aineosia. Riko kimpaleet
ennen niiden asettamista kannuun.
Tehosekoittimen väärinkäyttö voi
aiheuttaa loukkaantumisen.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla
ei ole täysin normaalia vastaavat
fyysiset tai henkiset ominaisuudet
(mukaan lukien lapset), jos heidän

Suomi

Taita auki etusivun kuvitukset
1 Poista kaikki pakkausmateriaali.
2 Pese osat: katso kohdasta
selitykset
39
turvallisuudestaan vastaava henkilö
ei ole opastanut heitä käyttämään
laitetta tai jos heitä ei valvota.
Lapsia tulee pitää silmällä sen
varmistamiseksi, että he eivät leiki
laitteella.
Käytä laitetta ainoastaan sille
tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on
käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.
ennen liittämistä
verkkovirtaan
Varmista, että koneen pohjassa
esitetty jännite vastaa käytettävän
verkkovirran jännitettä.
Tämä laite täyttää
sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan EU-direktiivin
2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvia materiaaleja säätelevän EU-
määräyksen 1935/2004 vaatimukset.
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
'puhdistus'.
tehosekoitin
täyttöaukon korkki
kansi
sekoitusastia
tiivisterengas
terä
runko-osa, jossa on moottori
virtajohdon säilytys
mylly (jos kuuluu laitteeseen)
terä
tiivisterengas
hienonnusastia
sirotuskansi

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Bl335 series