Download Print this page

HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer Installation Manual Page 86

Hp 3000 sheet stapler stacker - (multiple language) install guide.
Hide thumbs

Advertisement

Název výrobce:
Adresa výrobce:
prohlašuje, že produkt
Název produktu:
Kontrolní číslo modelu
Volitelné příslušenství
produktu:
odpovídá následujícím specifikacím produktu:
BEZPEČNOST:
Elektromagnetická
kompatibilita:
Dodatkové informace:
Uvedený výrobek splňuje požadavky EMC směrnice 89/336/EEC, směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC a je
označen příslušným symbolem CE.
Zařízení vyhovuje části 15 podmínek FCC. Při provozu musí být splněny tyto dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí
způsobovat škodlivé rušení. (2) Toto zařízení musí být odolné proti libovolnému vnějšímu rušení, včetně rušení, které by mohlo
způsobit nežádoucí činnost.
1) Produkt byl testován v typické konfiguraci s počítači Hewlett-Packard Personal Computer Systems
2) Produkt vyhovuje požadavkům EN55022 a CNS13438 třídy A, ke kterým se vztahuje následující: Upozornění – Jedná
se o produkt třídy A. Tento produkt může v domácím prostředí vyvolat rušení rádiovými vlnami. V takovém případě
může být uživatel vyzván k provedení příslušných opatření.
Pouze pro předpisy:
Evropský kontakt:
Místní prodejce společnosti Hewlett-Packard a kancelář Service Office nebo oddělení Hewlett-Packard Gmbh,
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straáe 140, D-71034 Böblingen, Německo (FAX: +49-7031-14-3143)
Kontakt USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA
(Telefon: 208-396-6000)
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle norem ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1
Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
Stohovač listů HP 3000
C8084A
Všechny
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 +A11
GB4943-2001
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – třída A
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC název 47 CFR, část 15 třída A / ICES-003, vydání 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Boise, Idaho USA
29. ledna 2008
DoC#: C8084A-rel.1.0
85
1, 2)

Advertisement

   Also See for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

   Related Manuals for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: