Download Print this page

HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer Installation Manual Page 57

Hp 3000 sheet stapler stacker - (multiple language) install guide.
Hide thumbs

Advertisement

Ta bort utmatningsfacket för framsidan uppåt
om det är installerat och spara det. Det används
inte när arksamlaren eller arksamlaren med
häftningsfunktion är ansluten till skrivaren.
Obs! Om du har en multifunktionsskrivare
(multifunction printer, MFP) ska du inte ta
bort skannerfacket från skrivaren.
卸下正面向上的出紙槽 ( 如果已安裝 ) 並將其
存放好。堆疊器或釘書機 / 堆疊器連接至印表機
時,不需要使用它。註: 如果擁有多功能印表
機 (MFP),請確定沒有從 MFP 上卸下掃瞄器出
紙槽。
Yüz yukarı bölmesini (yüklüyse) çıkarın
ve saklayın. Yazıcıya zımbalayıcı/yığınlayıcı
bağlıyken kullanılmaz. Not: Çok işlevli
yazıcınız varsa (MFP), tarayıcı bölmesini
MFP'den çıkarmadığınızdan emin olun.
Friställ skrivarens framhjul.
解除鎖定印表機前輪。
Yazıcının ön tekerleklerinin kilidini açın.
56
Koppla bort nätsladdarna från skrivaren
om de är anslutna samt fack 4 och nätuttaget.
如果電源線已連接至印表機、4 號紙匣及交流電
電源插座,請將電源線拔下。
Bağlıysa, güç kablolarını yazıcı ve tepsi 4'ten
ve ac güç prizinden çıkarın.

Advertisement

   Also See for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

   Related Manuals for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: