Download Print this page

HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer Installation Manual Page 61

Hp 3000 sheet stapler stacker - (multiple language) install guide.
Hide thumbs

Advertisement

Anslut nätsladden på efterbehandlingsenheten
till den övre kontakten på fack 4.
將裝訂裝置上的電源線連接至 4 號紙匣的上側
連接器。
Son işlem aygıtındaki güç kablosunu tepsi 4'teki
üst bağlantıya bağlayın.
Anslut skrivarens nätsladd. Anslut nätsladden
till fack 4. Obs! Anslut inte nätsladdarna till
eluttaget än.
將印表機的電源線連接至印表機。將 4 號紙匣
的電源線連接至 4 號紙匣。註: 此時仍不能將
電源線連接至交流電電源插座。
Yazıcının güç kablosunu yazıcıya bağlayın.
Tepsi 4'ün güç kablosunu tepsi 4'e bağlayın.
Not: Şu anda güç kablolarını ac güç prizine
bağlamayın.
60
Placera skrivaren på dess permanenta
plats och lås fast framhjulen.
Obs! Efterbehandlingsenhetens hjul är inte
vridbara. Flytta dem försiktigt så att du inte
har sönder fästarmen.
將印表機置於其固定位置,然後鎖定其前輪。
注意: 裝訂裝置的滑輪不會旋轉。請小心移動
以免折斷連接桿。
Yazıcıyı kalıcı konumuna yerleştirin ve ön
tekerleklerini kilitleyin. UYARI: Son işlem
aygıtının tekerlekleri dönmez. Tekerlekleri
bağlantı kolunu kırmamaya dikkat ederek
dikkatle itin.

Advertisement

   Also See for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

   Related Manuals for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: