Download Print this page

HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer Install Manual

Hp c8568a multipurpose - install guide
Hide thumbs Also See for C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer:

Advertisement

hp c
8568
a
install
instalaci
installation
installation
instalación
installation
installazione
telepítés
installatiegids
installasjon
instalacja
instalação
asennus
instalation
kurulum
instalasi

Advertisement

loading

Summary of Contents for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

 • Page 1 hp c 8568 install instalação instalaci asennus installation instalation installation kurulum instalación installation installazione telepítés installatiegids instalasi installasjon instalacja...
 • Page 2 Tray 1 (multipurpose tray). Remove any orange packaging material from Remove the cover from the Tray 1 attachment Tray 1. area on the right door of the printer. Bakke 1 (multifunktionsbakke). Fjern al orange emballeringsmateriale fra Fjern afdækningen fra monteringsåbningen til Bakke 1.
 • Page 3 Remove the two plugs that cover the holes in Open the right door. Align the two mounting hooks on the top of the Tray 1 attachment area. Tray 1 with the two notches in the door. Fjern de to propper, der sidder i hullerne i Åbn højre dæksel.
 • Page 4 Insert the mounting hooks into the notches on Close the right door. Push the locking pins into the two holes at the the top edge of the door and lower the tray into bottom of Tray 1 until the pins lock into place. position.
 • Page 5 Open the Tray 1 door. Insert one or two sheets of Letter or A4 paper Adjust the paper size guides to correspond to with the long edge leading into the printer. the paper size you are loading. Åbn dækslet til Bakke 1. Indfør et eller to ark Letter- eller A4-papir med Juster papirstyrene, så...
 • Page 6 If you purchased Tray 1 with the printer, see the To verify installation, print a configuration page See the online guide titled Introduce on the guide titled Start to finish installation. by pressing 22. CD-ROM for usage and support information. Otherwise, go to the next step.
 • Page 8 Lade 1 (multi-functionele lade). Verwijder al het oranje verpakkingsmateriaal Verwijder de kap van de bevestigingslocatie van lade 1. voor lade 1 op de rechterklep van de printer. Skuff 1 (flerfunksjonsskuff). Fjern eventuell oransje emballasje fra skuff 1. Fjern dekselet fra festeområdet for skuff 1 på skriverens høyre dør.
 • Page 9 Verwijder de twee pinnen die zich in de Open de rechterklep. Zorg ervoor dat de twee montagehaken zich openingen van de bevestigingslocatie van evenwijdig aan de bovenzijde van lade 1 lade 1 bevinden. bevinden, waarvan de klep twee inkepingen bevat. Fjern de to pluggene som dekker hullene på...
 • Page 10 Plaats de montagehaken in de inkepingen aan Sluit de rechterklep. Druk de vergrendelingspinnen in de twee de bovenrand van de klep en laat de lade openingen aan de onderzijde van lade 1 tot zakken tot deze zich op de juiste plaats bevindt. deze op de juiste plaats vastklikken.
 • Page 11 Open de klep van lade 1. Plaats één of twee vellen papier van Letter- of Pas de papiergeleiders aan het papierformaat A4-formaat in de papierlade, met de lange zijde aan. in de richting van de printer. Åpne døren på skuff 1. Sett inn ett eller to ark av type Letter eller A4 Juster papirskinnene slik at de passer med med langsiden mot skriveren.
 • Page 12 Alapismeretek Bevezető Als u lade 1 samen met de printer hebt gekocht, Als u de installatie wilt controleren, kunt u een Raadpleeg de Online Introductiegids op de raadpleegt u de Startgids om de installatie te configuratiepagina afdrukken door op cd-rom voor gebruiks- en voltooien.
 • Page 14 Fack 1 (kombifack). Ta bort allt orange förpackningsmaterial från Ta bort höljet till kopplingsområdet för fack 1 på fack 1. skrivarens högra lucka. Penampan 1 (penampan multiguna). Buka material pengepakan yang berwarna Buka penutup dari area sambungan oranye dari Penampan 1. Penampan 1 di pintu kanan printer.
 • Page 15 Ta bort de två pluggarna som täcker hålen i Öppna den högra luckan. Rikta in de två monteringshakarna överst på kopplingsområdet till fack 1. fack 1 mot de två skårorna i luckan. Lepaskan kedua penyumbat lubang di area Buka pintu kanan. Sesuaikan kedua cantelan di atas Penampan 1 penyambung Penampan 1.
 • Page 16 Sätt in monteringshakarna i spåren på luckans Stäng den högra luckan. Skjut in låsstiften i de två hålen längst ned på överkant och sänk ned facket på plats. fack 1 tills stiften snäpper på plats. Masukkan cantelan ke dalam lekukan di sisi Tutup pintu kanan.
 • Page 17 Öppna luckan till fack 1. Lägg in ett eller två ark A4- eller Letter-papper Justera pappersledarna så att de svarar mot med långsidan först i skrivaren. den pappersstorlek som du fyller på. Buka pintu Penampan 1. Masukkan satu atau dua lembar kertas Folio Sesuaikan pamandu kertas dengan ukuran atau A4 ke dalam printer.
 • Page 18 Om du har köpt fack 1 tillsammans med Om du vill bekräfta installationen, kan du skriva I onlinehandboken Introduktion på cd-romskivan skrivaren, se handboken Inledning för ut en konfigurationssida genom att trycka finns information om användning och support. anvisningar om hur du avslutar installationen. på...
 • Page 20 © 2001 Hewlett-Packard Company www.hp.com/support/lj9000 *C8568-90901* *C8568-90901* C8568-90901...

This manual is also suitable for:

Laserjet 9000C8568a