Download Print this page

HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer Installation Manual Page 125

Hp 3000 sheet stapler stacker - (multiple language) install guide.
Hide thumbs

Advertisement

Üreticinin Adı:
Üreticinin Adresi:
a a ıdaki ürünün:
Ürün Adı:
Yasal Model Adı:
Ürün Seçenekleri:
a a ıdaki Ürün Teknik Özellikleri'ne uygun oldu unu beyan eder.
GÜVENL K:
IEC 60950-1:2001/EN60950-1:2001 +A11
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 - A Sınıfı
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Ba lı ı 47 CFR, 15. Bölüm A Sınıfı/ICES-003, 4. Baskı
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Tamamlayıcı Bilgiler:
Ürün, EMC Yönetmeli i 89/336/EEC ve Dü ük Voltaj Yönetmeli i 73/23/EEC tarafından belirlenen artlara uygundur ve buna
göre CE Simgesi ta ımaktadır.
Bu Aygıt, FCC Kuralları 15. Bölüm'e uygundur. Aygıtın çalı ması a a ıdaki iki Ko ula ba lıdır: (1) bu aygıt zararlı parazite yol
açmayabilir ve (2) bu aygıt istenmeyen biçimde çalı masına neden olacak parazitler dahil olmak üzere tüm parazitlerden
etkilenir.
1) Ürün, Hewlett Packard Ki isel Bilgisayar Sistemleri'nin örnek bir yapılandırmasında test edilmi tir.
2) Ürün EN55022 & CNS13438 A Sınıfı gereksinimlerini kar ılar ve bu durumda a a ıdakiler geçerli olacaktır: "Uyarı – Bu
A sınıfı bir üründür. Bu ürün ev ortamında radyo parazitine neden olabilir; bu durumda kullanıcının yeterli önlemleri
alması gerekebilir."
Yalnızca Yasal Konularda:
Avrupa için Ba vuru:
Bulundu unuz yerdeki Hewlett-Packard Satı ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard Gmbh,
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany (FAKS: +49-7031-14-3143)
ABD için Ba vuru:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA
(Telefon: 208-396-6000)
UYGUNLUK B LD R M
ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1'e göre
Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
HP 3000 Sheet Stacker / Stapler
C8085A
Tümü
Boise, Idaho USA
29 Ocak 2008
124
Belge No: C8085A-rel.1.0
1, 2)

Advertisement

   Also See for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

   Related Manuals for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: