Download Print this page

HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer Installation Manual Page 35

Hp 3000 sheet stapler stacker - (multiple language) install guide.
Hide thumbs

Advertisement

Csatlakoztassa a befejez egységen található
tápkábelt a 4. tálca fels csatlakozójába.
Hubungkan kabel listrik pada perangkat
finishing ke sambungan bagian atas pada
baki 4.
フィニッシャの電源コードを、トレイ 4 の上
部接続部分に接続します。
피니셔의 전원 코드를 용지함 4 의 상단 연결부
에 꽂으십시오.
Koble strømledningen på etterbehandlingsenheten
til den øvre kontakten på skuff 4.
µ
:
Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét
a nyomtatóhoz. Csatlakoztassa a 4. tálca
tápkábelét a 4. tálcához. Megjegyzés: Még
ne csatlakoztassa egyik tápkábelt sem a hálózati
csatlakozóba.
Sambungkan kabel listrik untuk printer ke printer.
Sambungkan kabel listrik untuk baki 4 ke baki 4.
Catatan: Jangan hubungkan dulu kabel listrik
ke stopkontak listrik ac (arus bolak-balik).
プリンタの電源コードをプリンタに接続しま
す。トレイ 4 の電源コードをトレイ 4 に接続
します。
注記: この時点では、まだ電源コードを AC 電
源コンセントに差し込まないでください。
반대쪽을 프린터에 연결하십시오. 용지함 4 의
전원 코드를 용지함에 연결하십시오.
주: 콘센트에는 아직 꽂지 마십시오.
Koble skriverstrømledningen til skriveren. Koble
strømkabelen for skuff 4 til skuff 4. Merk: Ikke
koble strømledningen til strømuttaket ennå.
34
:
Helyezze a nyomtatót a végleges helyére,
majd rögzítse az elüls kerekeket.
FIGYELEM! A befejez egység kerekei nem
tudnak elfordulni. Óvatosan mozgassa, nehogy
eltörje az összeköt rudat.
Letakkan printer di lokasinya yang
permanen, dan kunci roda depannya.
PERHATIAN: Roda perangkat finishing
[penuntas] tidak memutar. Gerakkan dengan
hati-hati untuk mencegah batang penghubung
patah.
プリンタを設置場所に移動して、前側のキャス
ターをロックします。
注意: フィニッシャのキャスターは回転しない
ようになっています。接続ロッドが壊れないよ
うに注意してキャスターを移動してください。
프린터를 적합한 위치에 놓고 앞 바퀴를 잠금 위
치로 놓으십시오. 주의: 피니셔의 바퀴는 회전하
지 않습니다. 연결대가 손상될 수 있으므로 바퀴
를 조심스럽게 움직이십시오.
Plasser skriveren der den skal stå, og lås forhjulene.
OBS! Hjulene på etterbehandlingsenheten er ikke
dreibare. Flytt dem forsiktig slik at du ikke brekker
forbindelsesstangen.

Advertisement

   Also See for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

   Related Manuals for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: