Download Print this page

HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer Installation Manual Page 118

Hp 3000 sheet stapler stacker - (multiple language) install guide.
Hide thumbs

Advertisement

Tillverkarens namn:
Tillverkarens adress:
förklarar att denna produkt
Produktnamn:
Modellnummer
Produkttillbehör:
överensstämmer med följande produktspecifikationer:
SÄKERHET:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 +A11
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005/EN55022:2006 – Klass A
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC artikel 47 CFR, del 15 klass A/ICES-003, utgåva 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Ytterligare information:
Produkten uppfyller därmed kraven i lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och EMC-direktivet 89/336/EEC och har därmed
CE-märkts.
Denna enhet överensstämmer med kraven i del 15 i FCC-bestämmelserna. Den får endast användas under förutsättning
att följande två villkor är uppfyllda: (1) denna enhet får ej förorsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste tåla störningar,
inklusive störningar som kan ge oönskade verkningar.
1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.
2) Produkten uppfyller kraven i EN55022 och CNS13438 klass A och därför gäller följande: "Varning! Det här är en klass
A-produkt. I hemmiljöer kan den här produkten orsaka radiostörningar och i sådana fall måste användaren vidta
lämpliga åtgärder."
Endast för frågor som rör bestämmelser:
I Europa:
Ditt lokala Hewlett-Packard försäljnings- och servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh
Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Tyskland (FAX: +49-7031-14-3143)
I USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA
(Telefon: 208-396-6000)
KONFORMITETSDEKLARATION
Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
HP 3000 arkstaplare
C8084A
Alla
Boise, Idaho, USA
29 januari 2008
117
DoC#: C8084A-rel.1.0
1, 2)

Advertisement

   Also See for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

   Related Manuals for HP C8519A - LaserJet 9000 B/W Laser Printer

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: