Download Print this page

IBM NetVista Special Instructions Manual Page 9

System board replacement client security insert.
Hide thumbs

Advertisement

Važne informacije
Vraćanje vaših ključeva za šifriranje
Telefonska tehnička podrška
Vaša sistemska ploča, koja u sebi sadrži zaštitni podsistem koji je ugradio IBM, je
zamijenjena za vrijeme servisiranja vašeg računala. Ako ste napravili sve od
sljedećeg, nećete se moći prijaviti:
v Spuštena je i instalirana IBM Client Security Software verzija 5.x ili ranija
v Omogućeno je IBM User Verification Manager (UVM) sučelje za sigurnu prijavu
v Sistemske ploče su zamijenjene za vrijeme servisiranja njihovih računala
Da bi vratili vaše sigurnosne ključeve i ponovno dobili pristup do IBM ugra enog
zaštitnog podsistema, slijedite upute na Web stranici
http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MIGR-46112.html.
Ako vaše računalo zahtijeva vraćanje sigurnosnog ključa, nećete moći spustiti
pomoćni program s Interneta pomoću servisiranog računala. Morate upotrebiti drugo
računalo za spuštanje traženog pomoćnog programa.
Ako ne možete koristiti drugo računalo ili ne možete pristupiti do Web stranice za
spuštanje pomoćnog programa, nazovite IBM HelpCenter(R) radi daljnje pomoći.
Predstavnik IBM servisa će vas uputiti kako da ručno obnovite vaš sistem. Pripremite
referentni kod MIGR-46303 kad kontaktirate predstavnika servisa.
Za broj telefona za podršku i radno vrijeme u pojedinim zemljama, pogledajte
sljedeću tablicu. Ako broj za vašu zemlju nije ispisan, kontaktirajte vašeg IBM
prodavača ili IBM marketing predstavnika. Vrijeme odgovora će zavisiti o broju i
prirodi primljenih poziva.
Podrška 24 sata dnevno, 7 dana tjedno
Kanada (samo Toronto)
Kanada (sve ostalo)
SAD i Portoriko
Sve druge zemlje i regije
416-383-3344
1-800-565-3344
1-800-772-2227
Oti ite na http://www.ibm.com/pc/support/ i
kliknite na Popis telefona za podršku.

Advertisement

   Related Manuals for IBM NetVista

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: