Download Print this page

IBM NetVista Special Instructions Manual Page 12

System board replacement client security insert.
Hide thumbs

Advertisement

Belangrijke informatie
De beveiligingssleutels herstellen
Technische ondersteuning via de telefoon
Tijdens het onderhoud aan uw computer is de systeemplaat vervangen. Daarop
bevindt zich een ingebouwd beveiligingssubsysteem, het IBM Embedded Security
Subsystem. Als u alle onderstaande handelingen hebt uitgevoerd, is het NIET
meer mogelijk u aan te melden bij de computer:
v IBM Client Security Software versie 5.x of lager gedownload en geïnstalleerd
v De IBM User Verification Manager (UVM) interface voor veilig aanmelden
("secure logon") ingeschakeld
v De systeemplaat laten vervangen tijdens het onderhoud aan de computer
Om de beveiligingssleutels te herstellen en weer toegang te krijgen tot het IBM
Embedded Security Subsystem, volgt u de aanwijzingen op de website
http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MIGR-46112.html
Als het nodig is om de beveiligingssleutels van uw computer te herstellen, is het
met de gerepareerde computer niet meer mogelijk het hulpprogramma te
downloaden van internet. U moet dan een andere computer gebruiken om het ver-
eiste hulpprogramma te downloaden.
Als u geen andere computer beschikbaar hebt of als u geen toegang krijgt tot de
website om het programma te downloaden, kunt u voor hulp contact opnemen
met het IBM HelpCenter. Een servicemedewerker van IBM helpt u dan bij het
handmatig herstel van het systeem. Geef aan de servicemedewerker de referentie-
code MIGR-46303 door.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor het telefoonnummer en de tijden dat u kunt
bellen. Als het nummer van uw land of regio niet wordt genoemd, kunt u contact
opnemen met uw IBM-wederverkoper of -vertegenwoordiger. Afhankelijk van
het aantal en de aard van de binnenkomende telefoontjes kan de responstijd varië-
ren.
Ondersteuning 24 uur per dag, 7 dagen per week
Canada (alleen Toronto)
Canada (elders)
V.S. en Puerto Rico
Alle andere landen en regio's
416-383-3344
1-800-565-3344
1-800-772-2227
Ga naar http://www.ibm.com/pc/support/
en klik op Support Phone List.

Advertisement

   Related Manuals for IBM NetVista

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: