Download Print this page

IBM NetVista Special Instructions Manual

System board replacement client security insert.
Hide thumbs

Advertisement

System Board Replacement Information
Special Instructions for users of IBM
Client Security Software Version 5.x
or earlier
Attention:
Special Instructions to Servicer. Deliver this document to the customer
along with the serviced computer.
®

Advertisement

   Related Manuals for IBM NetVista

   Summary of Contents for IBM NetVista

 • Page 1

  System Board Replacement Information ® Special Instructions for users of IBM Client Security Software Version 5.x or earlier Attention: Special Instructions to Servicer. Deliver this document to the customer along with the serviced computer.

 • Page 2

  Attention: Special Instructions to Servicer. Deliver this document to the customer along with the serviced computer. First Edition (February 2003) Special Instructions to Servicer: Deliver this document to the customer along with the serviced computer. © Copyright International Business Machines Corporation 2003. All rights reserved. US Government Users Restricted Rights –...

 • Page 3

  Contents Preface ......v Important information ..... . 1 Restoring your encryption keys .

 • Page 4

  Preface ® This document contains important information for users of IBM Client Security Software. This document includes the following languages: v English v Arabic v Brazilian Portuguese v Bulgarian v Croatian v Czech v Danish v Dutch v Finnish v French v German v Greek v Hebrew...

 • Page 5: Important Information

  Important information Your system board, which contains an IBM embedded security subsystem, has been replaced during servicing of your computer. If you have done all of the following, you will not be able to log on: v Downloaded and installed IBM Client Security Software version 5.x or earlier v Enabled the IBM User Verification Manager (UVM) secure logon interface v Had your system board replaced during servicing of your computer Restoring your encryption keys...

 • Page 6

  ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ‬ ‫ﻣﺪرج ﺑﻬﺎ، ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﻚ، واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ ﻟﻸﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع‬ ‫ﻓﻠﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻻﺗﺼﺎل‬ ،‫ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬ ‫ﺑﻜﻞ‬ ‫اذا آﻨﺖ ﻗﺪ ﻗﻤﺖ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ‬ ‫أو أﻗﺪم‬ ٥٫٠١ ‫اﻟﻨﺴﺨﺔ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ وﺗﺮآﻴﺐ‬ IBM Client Security Software ‫اﻷﻣﻨﺔ‬...

 • Page 7

  Informações Importantes Sua placa-mãe, que contém um subsistema de segurança embutido IBM, foi substituída durante a revisão de seu computador. Se você fez todos os seguintes, não será possível efetuar logon: v Transferiu por download e instalou o IBM Client Security Software versão 5.x ou anterior v Ativou a interface de logon segura do IBM UVM (User Verification Manager) v Substituiu as placas-mãe durante a revisão dos computadores.

 • Page 8

  Важна информация всяко няма да можете да влезете Възстановяване на ключовете ви за криптиране Техническа поддръжка по телефона MIGR-46303 Поддръжка 24 в денонощие, 7 дни в седмицата Support Phone List...

 • Page 9

  Važne informacije Vaša sistemska ploča, koja u sebi sadrži zaštitni podsistem koji je ugradio IBM, je zamijenjena za vrijeme servisiranja vašeg računala. Ako ste napravili sve od sljedećeg, nećete se moći prijaviti: v Spuštena je i instalirana IBM Client Security Software verzija 5.x ili ranija v Omogućeno je IBM User Verification Manager (UVM) sučelje za sigurnu prijavu v Sistemske ploče su zamijenjene za vrijeme servisiranja njihovih računala Vraćanje vaših ključeva za šifriranje...

 • Page 10

  Důležité informace V rámci opravy počítače byla vyměněna základní deska, která obsahuje společností IBM vestavěný bezpečnostní subsystém. Pokud se provedlo vše dle seznamu uvedeného dále, nebudete se moci přihlásit: v stažení a instalace softwaru IBM Client Security Software verze 5.x nebo předchozí...

 • Page 11

  Vigtige oplysninger Systemkortet, som indeholder et indbygget IBM-sikkerhedssubsystem, er blevet udskiftet under eftersyn af computeren. Hvis du har udført alt nedenstående, kan du ikke logge på: v Overført og installeret IBM’s klientsikkerhedsprogram version 5.x eller tidligere v Aktiveret det sikrede IBM UVM-logoninterface (User Verification Manager) v Har fået systemkortet udskiftet under eftersyn Retablering af krypteringsnøglerne Følg vejledningen på...

 • Page 12

  Belangrijke informatie Tijdens het onderhoud aan uw computer is de systeemplaat vervangen. Daarop bevindt zich een ingebouwd beveiligingssubsysteem, het IBM Embedded Security Subsystem. Als u alle onderstaande handelingen hebt uitgevoerd, is het NIET meer mogelijk u aan te melden bij de computer: v IBM Client Security Software versie 5.x of lager gedownload en geïnstalleerd v De IBM User Verification Manager (UVM) interface voor veilig aanmelden (″secure logon″) ingeschakeld...

 • Page 13

  Tärkeitä tietoja Tietokoneen emolevy, joka sisältää IBM:n suojausalijärjestelmän, on vaihdettu tietokoneen huollon aikana. Jos olet tehnyt kaikki seuraavassa kuvatut toimet, et pysty kirjautumaan sisään järjestelmään: v IBM Client Security Software -ohjelmiston version 5.x tai sitä aiemman ohjelmistoversion nouto ja asennus v IBM User Verification Manager (UVM) -suojausliittymän käyttöönotto v emolevyn vaihto tietokoneen huollon aikana.

 • Page 14

  Important Votre carte mère, qui contient un sous-système de sécurité intégré IBM, a été remplacée pendant une opération de maintenance effectuée sur votre ordinateur. Si vous avez effectué toutes les opérations décrites ci-après, vous ne pourrez pas vous connecter à votre ordinateur. v Vous avez téléchargé...

 • Page 15: Wichtige Informationen

  Wichtige Informationen Die Systemplatine, die ein integriertes IBM Sicherheits-Subsystem enthält, wurde bei der Wartung des Computers ersetzt. Wenn alle der folgenden Punkte zutreffen, können Sie sich nicht anmelden: v IBM Client Security bis Version 5.x wurde heruntergeladen und installiert. v Die gesicherte Anmeldeschnittstelle ″IBM User Verification″ (UVM) wurde akti- viert.

 • Page 16

  Σηµαντικ ς πληροϕορ ες λες δεν θα µπορε τε να συνδεθε τε στον υπολογιστ σας Αποκατ σταση των κλειδι ν κρυπτογρ ϕησης Τηλεϕωνικ τεχνικ υποστ ριξη MIGR-46303 Υποστ ριξη 24 ρες την ηµ ρα, 7 ηµ ρες την εβδοµ δα Support Phone List...

 • Page 17

  ‫מידע חשוב‬ ‫הוחלף במהלך טיפול‬ ‫מערכת אבטחה מוכללת של‬ ‫ובו תת‬ ‫לוח המערכת שלכם‬ ‫לא תוכלו להתחבר למערכת‬ ‫אם בצעתם את כל הפעולות שלהלן‬ ‫שירות במחשב שלכם‬ • ‫או גרסה מוקדמת יותר‬ ‫בגרסה‬ ‫הורדתם מהרשת והתקנתם את תוכנת‬ IBM Client Security ‫ת...

 • Page 18

  MIGR-46303...

 • Page 19: Informazioni Importanti

  Informazioni importanti La scheda di sistema, che contiene IBM embedded security subsystem, è stata sostituita durante l’assistenza dell’elaboratore. Se sono state eseguite tutte le operazioni di seguito riportate, non sarà possibile effettuare il collegamento: v Scaricato ed installato IBM Client Security Software versione 5.x o successiva v Abilitato l’interfaccia di collegamento protetto UVM IBM User Verification Manager v Sostituito le schede di sistema durante l’assistenza dell’elaboratore Ripristino delle le chiavi di cifratura...

 • Page 20

  & |C Vd $ IBM ; C: (IBM embedded security subsystem) <G @ C: ! NWB v x; 5.x G n e ^ IBM Client Security Software& :(secure logon v IBM User Verification Manager (UVM) interface)& gk :& < (encryption key) &...

 • Page 21

  Viktig informasjon Systembordet, som inneholder et innebygd IBM-sikkerhetsdelsystem, er byttet ut under service på maskinen. Hvis du har utført alle punktene nedenfor, kan du ikke logge deg på: v lastet ned og installert IBM Client Security Software versjon 5.x eller tidligere v aktivert det sikre påloggingsgrensesnittet IBM User Verification Manager (UVM) v byttet ut systembordene under service på...

 • Page 22

  Ważne informacje Płyta główna, zawierająca wbudowany podsystem ochrony IBM, została wymieniona podczas serwisowania komputera. Jeśli Użytkownik wykonał wszystkie poniższe czynności, wówczas nie będzie mógł się zalogować: v pobranie i zainstalowanie oprogramowania IBM Client Security Software w wersji 5.x lub wcześniejszej; v włączenie interfejsu do bezpiecznego logowania IBM User Verification Manager (UVM);...

 • Page 23

  Informações importantes A placa de sistema do seu computador, que contém um subsistema de segurança IBM incorporado, foi substituída na sequência da prestação de assistência ao seu computador. Se tiver executado todas as acções a seguir descritas, não conseguirá iniciar sessão: v Transferência e instalação do IBM Client Security Software versão 5.x ou anterior v Activação da interface de início de sessão seguro IBM User Verification Manager...

 • Page 24

  Informaţii importante Placa de sistem, care conţine un subsistem de securitate IBM înglobat, a fost înlocuită în timpul efectuării operaţiilor de service asupra calculatorului. Dacă aţi efectuat toate operaţiile următoare, nu vă veţi putea loga: v Descărcare şi instalare IBM Client Security Software versiunea 5.x sau anterioară...

 • Page 25

  Важная информация все вы не сможете пройти регистрацию Восстановление ключей шифрования Техническая поддержка по телефону MIGR-46303 Поддержка - круглосуточно без выходных Support Phone List...

 • Page 26

  Información importante La placa del sistema, que contiene un IBM Embedded Security Subsystem, ha sido sustituida durante una operación de servicio del sistema. Si ha hecho todo lo siguiente, no podrá iniciar una sesión: v Ha bajado e instalado IBM Client Security Software versión 5.x o anterior v Ha habilitado la interfaz de inicio de sesión seguro de IBM User Verification Manager (UVM) v Se han tenido que sustituir las placas del sistema durante una operación de...

 • Page 27

  Dôležité informácie Vaša systémová doska, ktorá obsahuje vložený bezpečnostný podsystém IBM, bola počas opravy vášho počítača vymenená. Ak ste urobili všetko z nasledujúceho, nebudete sa môcť prihlásiť: v Stiahli ste a nainštalovali IBM Client Security Software verziu 5.x alebo novšiu v Povolili ste bezpečné...

 • Page 28

  Pomembne informacije Med servisiranjem računalnika je bila zamenjana sistemska plošča, ki vsebuje IBM-ov vgrajen varnostni podsistem. Če ste izvedli vse naslednje postopke, se ne boste mogli prijaviti: v Naložena in nameščena verzija varnostne programske opreme IBM Client 5.x ali novejša v Omogočen vmesnik za varno prijavo IBM User Verification Manager (UVM) v Med servisiranjem računalnika so zamenjali sistemske plošče Obnovitev šifrirnih ključev...

 • Page 29

  Viktig information Moderkortet, som innehåller IBMs inbyggda säkerhetssystem, byttes ut när service utfördes på datorn. Om du har gjort allt som följer kommer du inte att kunna logga in: v Hämtat och installerat IBM Client Security Software version 5.x eller tidigare v Aktiverat IBM User Verification Manager (UVM) för säker inloggning v Bytt ut moderkortet när service utfördes på...

 • Page 30

  MIGR-46303...

 • Page 31

  EWJ*Ni; *RMN3sTe<?<N]i5<S9N]"IBM Embedded Security Subsystem ,H_~^l?79F`&\<Irr97^7?# *RMN3sTe<?<G"J <N 9YF N_j,TolF$klg" =N^^GOm0$sG-^;sNG4 mU/@5$: v IBM Client Security Software P<8gs 5.02 (^?O=lJ0) r@&sm<I 7"$s9H<k7F$k v IBM f<6<'Z^M<8c< (UVM) N;-e"&m0*s&$s?<U'< 9rHQ7F$k v 3sTe<?<N]i5<S9G79F`&\<I,r95l? Ef N| !N Web 5$HK-R5lF$kjgK7?,CF"*RMN;-ejF#<& -<r|59kH"IBM Embedded Security Subsystem K"/;9G-kh&KJ j^9# http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MIGR-46112.html 7+7"*RMN3sTe<?<,;-ejF#<&-<r|59k,W,"kl gO"=N3sTe<?<rHCF$s?<MCH+i,WJf<F#jF#<r...

 • Page 32

  X*E" zD53e(|,K IBM 6k=2+S53)QZ,^FczZd;|;K#g{4 PTByPYw,r;\G<: v BX"20 IBM Client Security Software V 5.x r|gDf> v tC IBM User Verification Manager (UVM)2+G<gf v ,^FczZd|;53e V4\? * V 4 2 + \ ? " X B C J 6 k = 2 + S 5 3 , k 4 U I B M http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MIGR-46112.html Web >cOD8<Yw# g{Fczh*V42+\?,zM;\9C,^}DFczSrXxBX5CL...

 • Page 33

  ½nΩT z D≈OA]t IBM O w lt Awg≤ ≤½CpGS ¿U @AzNLknJG v Uⁿ w ²e IBM Client Security Software τ (UVM) w nJ ≤½qú D≈O v ≤ z [K≈ ½s αOA ϕ ≈ http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MIGR-46112.html ⌠ W ⁿ C pGqú nw ≈ AzNLkQ gL qúq⌠...

 • Page 34

  Printed in U.S.A. *74P2333*...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: