Download Print this page

IBM NetVista Special Instructions Manual Page 27

System board replacement client security insert.
Hide thumbs

Advertisement

Dôležité informácie
Obnova vašich šifrovacích kľúčov
Telefonická technická podpora
Vaša systémová doska, ktorá obsahuje vložený bezpečnostný podsystém IBM, bola
počas opravy vášho počítača vymenená. Ak ste urobili všetko z nasledujúceho,
nebudete sa môcť prihlásiť:
v Stiahli ste a nainštalovali IBM Client Security Software verziu 5.x alebo novšiu
v Povolili ste bezpečné prihlasovacie rozhranie IBM User Verification Manager
(UVM)
v Vymenili ste počas opravy počítača systémové dosky
Keď chcete obnoviť vaše bezpečnostné kľúče a opäť získať prístup k vášmu
vloženému bezpečnostnému podsystému IBM, vykonajte pokyny na webovej stránke
http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MIGR-46112.html.
Ak váš počítač vyžaduje obnovenie bezpečnostného kľúča, nebudete si môcť stiahnuť
pomocný program z Internetu pomocou opravovaného počítača. Na stiahnutie
požadovaného programu musíte použiť iný počítač.
Ak nemôžete použiť iný počítač alebo nemáte prístup k stiahnutiu programu z
webovej stránky, zavolajte IBM HelpCenter(R) pre ďalšiu pomoc. Zástupca servisu
IBM vám pomôže manuálne obnoviť váš systém. Keď voláte zástupcu servisu, uveďte
referenčný kód MIGR-46303.
Telefónne číslo podpory a časy podpory podľa krajiny nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Ak číslo pre vašu krajinu alebo región nie je uvedené, obráťte sa na predajcu IBM
alebo marketingového zástupcu IBM. Doba odozvy sa môže líšiť v závislosti od počtu
a povahy prijatých volaní.
Podpora 24 hodín 7 dní v týždni
Kanada (iba Toronto)
Kanada (ostatné)
USA a Portoriko
Všetky ostatné krajiny a regióny
416-383-3344
1-800-565-3344
1-800-772-2227
Choďte na http://www.ibm.com/pc/support/ a
kliknite na Support Phone List.

Advertisement

   Related Manuals for IBM NetVista

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: